Archiv článků

Doba stavby Tyršových sadů se "zkrátila" na polovinu

14.02.2014 15:47
     Termín zahájení stavebních prací v Tyršových sadech (září 2013) nebyl dodržen, proto město v prosinci požádalo regionální radu o posunutí termínu zahájení stavby - ne ovšem o posunutí termínu dokončení.     V dokumentu podepsaném...

Rozhodnutí o aleji z Bohdanče do Neratova

14.02.2014 15:05
     Krajský úřad povolil v aleji z Bohdanče do Neratova skácet 26 stromů, tedy necelou třetinu z požadovaného počtu (88 ks). Přesněji řečeno, jedná se o výjimku pro chráněné druhy živočichů. Řízení o povolení ke kácení pokračuje.     S ohledem na výskyt...

Studie: Kácení kolem Orlice není nutné

07.02.2014 15:54
Podle odborné studie není kácení stovek stromů na březích Orlice nutné, posuzování bude pokračovat v době vegetace. Petici proti kácení podepsalo přes 11 tisíc lidí. Na straně obyvatel Hradce Králové je i odbor životního prostředí magistrátu. Podrobnosti: Kácení není nutné, říká nová studie o...

Hradec Králové: Záměr vykácet alej kolem Orlice trvá

30.01.2014 16:00
Povodí Labe trvá na svém záměru vykácet alej na břehu řeky Orlice v Hradci Králové. Ke skácení je určeno několik stovek stromů po obou březích od Orlického mostu až k silnici do Malšovy Lhoty. Petici proti tomuto záměru podepsalo přes 11 000 lidí. Blíže:  Kácení stromů v Hradci...

Město požádalo o prodloužení termínu

29.01.2014 15:00
Město požádalo poskytovatele dotace o prodloužení termínu zahájení rekonstrukce Tyršových sadů na duben 2014. Práce měly začít v září 2013, ale došlo k prodlení při výběrovém řízení, které nakonec antimonopolní úřad (ÚOHS) zrušil.  Proti tomuto rozhodnutí město podalo rozklad a očekává,...

Město podalo rozklad proti rozhodnutí ÚOHS

10.01.2014 15:00
Město podalo rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který v prosinci zrušil výběrové řízení na zhotovení díla Revitalizace Tyršových sadů.  

Řízení o povolení ke kácení je přerušeno

22.12.2013 16:00
Správní úřad na žádost města opět přerušil řízení o povolení ke kácení v Tyršových sadech. Město žádost odůvodnilo tím, že zadalo nový znalecký posudek ohledně spodní vody v parku. Správní úřad se domnívá, že dřívější posudek (stejného znalce) z dubna 2013 neodpovídá reálné situaci, proto požadavek...

Projekt Tyršových sadů by měla radnice vzdát

19.12.2013 16:00
Pardubický deník 17. 12.     Projekt nákladných úprav Tyršových sadů, které na něj získaly evropskou dotaci, by měla radnice podle předsedy klubu zastupitelů ODS Petra Klimpla vzdát.     O jeho uskutečnění se neúspěšně snaží několik let, Úřad pro...

Otevřený dopis radě a zastupitelstvu města

16.12.2013 20:00
    Vážená městská rado, vážené zastupitelstvo,     je nám známo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce Tyršových sadů a uložil městu úhradu nákladů řízení ve výši 30 tisíc korun.Toto rozhodnutí je velmi...

Antimonopolní úřad zrušil výběrové řízení na opravu Tyršových sadů

10.12.2013 19:00
     Před dvěma týdny město vybralo firmu na realizaci projektu Tyršových sadů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní výběrové řízení zrušil, oprava parku tak nemůže začít. Město se chce proti rozhodnutí úřadu odvolat, v krajním případě se chce obrátit na správní...
Záznamy: 61 - 70 ze 316
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>