Jednání zastupitelů 15. 5.

16.05.2012 22:01

Zastupitelé se včera dohodli, že se uskuteční mimořádné zasedání o revitalizaci Tyršových sadů. Uložili náměstku Brendlovi:

1. Vypracovat kontrolní zprávu, která prověří projekt revitalizace parku z hlediska přiměřenosti ekonomických nákladů a pravděpodobnosti získání dotace z prostředků IPRM a obhájení ekonomických nákladů a dalších závazných kritérií.

2. Vypracovat právní posudek pozice města ve vztahu k autorům projektu z hlediska možnosti ovlivňovat budoucí podobu parku.

Podrobnosti:

Jednání zastupitelů 15. 5.