Anticena Zavřeno pro pardubický magistrát

30.09.2014 09:08

   Včera byly vyhlášené výsledky soutěže Otevřeno - Zavřeno, která hodnotí otevřenost úřadů. Soutěž od roku 2003 organizuje Otevřená společnost o.p.s., jejímž členem je odborník na veřejnou správu Oldřich Kužílek.

   Mezi členy poroty byli letos novinářka Daniela Drtinová, právník František Korbel, režisér Břetislav Rychlík a další známé osobnosti. Porota hodnotila 95 nominací, pardubický magistrát "bodoval" hned dvakrát.

Cena Zavřeno v kategorii "účast na rozhodování"

   Pardubická radnice získala cenu za matení veřejnosti, konkrétně za mlžení o záměru vybudovat vodní plochu na louce u zámku v rámci revitalizace Tyršových sadů. Ačkoli radnice tvrdila, že se od záměru definitivně upustilo, v projektu vodní plocha zůstala a podle písemného sdělení náměstka primátorky Františka Brendla má vzniknout a může sloužit i jako požární nádrž.

   Podle hodnocení organizátora soutěže byly některé odpovědi na žádost o informaci "lišácky vyhýbavé", ovšem pod tlakem dalších žádostí nakonec zcela jednoznačné. Město aplikuje metodu něco slíbit, ale nakonec udělat něco jiného.

   Podle Otevřené společnosti o.p.s. se jedná o významný problém. Nepsaným klíčovým principem je, že veřejná moc poskytuje pravdivé informace. Pokud by občané dostávali neplatné, nepravdivé či zcela proměnlivé informace, bylo by právo na informace anulováno a veřejná kontrola a účast na rozhodování zcela nemožná.

3. pořadí v kategorii Zavřeno - svoboda projevu

   V kategorii "Svoboda projevu" se pardubická radnice dostala na 3. pořadí, a to za tiskovou zprávu, v níž náměstek primátorky František Brendl uvedl řadu hrubě nepravdivých údajů o občanovi města, který již dříve upozorňoval na šíření nepravdivých informací ze strany radnice. Občan opakovaně žádal odstranění zprávy a uveřejnění omluvy.

   Zpráva nejdříve odstraněna nebyla, proto se občan obrátil na advokáta, který zaslal magistrátu výzvu. Zpráva byla odstraněna teprve téměř po dalších 2 měsících a uveřejněna omluva. Občan se dále obrátil na Radu města Pardubic se žádostí o úhradu částky vynaložené za právní služby (9 438 Kč). Náměstek primátorky František Brendl sdělil na jednání rady, že žádosti nebude vyhověno a věc se bude řešit soudně. Rada města neodpověděla.

   Podle hodnocení organizátora soutěže se jedná o hrubé zneužití sdělovacího prostředku města a arogantní chování vůči občanovi. Neochota uhradit způsobenou škodu a nulová komunikace o tom představuje pokračování arogance.

 

článek idnes.cz  2. 10. 2014

Pardubická radnice má anticenu za matení lidí ohledně rybníku u zámku