Zprávy z Bohdanče

31.10.2013 17:20

Městský úřad v Bohdanči zamítl kácení 25 stromů kolem Opatovického kanálu. Se záměrem vyjádřilo kromě občanských sdružení nesouhlas i Povodí Labe, podle kterého je kácení potřeba řešit v dlouhodobém časovém horizontu a po předchozí náhradní výsadbě.

Podle odborného stanoviska AOPK je zdravotní stav stromů vyhovující, ke zvýšení provozní bezpečnosti je vhodné u jasanů provést bezpečnostní řez.

-------------------------------

Řízení o povolení ke kácení 70 stromů v aleji z Bohdanče do Neratova je přerušeno. V území byl zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů. K záměru se nyní vyjádří krajský úřad. Účastníci řízení musí rozhodnutí krajského úřadu předložit do konce ledna 2014.