Břehy Chrudimky ukrývají poslední zbytky původní přírody

06.05.2013 08:54

Hlasatel MO Pardubice V (jaro 2013)

    Občanské sdružení Chráníme stromy vstoupilo do projektu revitalizace parku Vinice a nabídlo zajímavé řešení lokality od staré vojenské plovárny proti proudu řeky Chrudimky. V této lokalitě jsou totiž zachovány zbytky lužního lesa, přirozené přírody. Vzniknout by tu mohlo větší chráněné území, prostoupené naučnými stezkami. V části tohoto území také povalovou stezku naplánovala již architektonická studie odboru hlavního architekta.

    "Je to nedotknutý kousek přírody. Je to území, které je specifické tím, že po dlouhou dobu nebylo měněno a bez jakékoliv péče a lidského zásahu se tu zachoval poslední kousek divoké přírody. Je tu naprosto přirozená struktura stromů a keřů, které se rozpadají, padají do bahna, a z nich opět vyrůstají nové stromy, revitalizují se," říká Jaroslav Svoboda ze sdružení Chráníme stromy. S myšlenkou zachování této přírodní lokality seznámil také odbor hlavního architekta města, který v celé lokalitě plánuje revitalizaci území. Městský projekt zatím nepočítá s tím, že by tyto stromy a keře vykácel.

    "Takto vypadají lužní nivy, které už v přírodě Pardubic těžko najdeme. Dnes je moderní vše vybetonovat, všude jsou čisté linie, hladké povrchy, beton či sklo, stromy jsou vysazovány v řadách v kovových roštech. Tady je to syrové, velice pěkné. Kdyby tento kus přírody zmizel, byla by to škoda," dodal Svoboda. Rostou tu hlavně vrby či topoly. Z pěstebního hlediska jsou téměř bezcenné, ale z pohledu přírody naprosto unikátní. Dá se předpokládat, že v této lokalitě žije také mnoho živočichů, např. žab, ještěrek nebo mloků. Město chce podle Svobody ještě letos udělat biologické šetření a zjistit, kteří živočichové zde žijí.

    Lokalita je hodně bahnivá, na jaře dochází k mírným záplavám. A právě velká voda může být - kromě finančních prostředků na vybudování naučné stezky - problémem. I když je zde území mezi ochrannými hrázemi dvojnásobně široké než jinde, vztahuje se na něj vodní zákon. A ten nařizuje ošetřovat území tak, aby nemohlo dojít k ohrožení území a obyvatel. Do hry tak vstupuje Povodí Labe. "Odbor hlavního architekta se k nápadu staví poměrně fatalisticky. Odkazuje se na Povodí Labe, přestože podle vodního zákona se k věci musí vyjadřovat i oddělení ochrany přírody magistrátu," upozornil Svoboda. Povodí Labe však dosud nikdo o oficiální stanovisko nepožádal.

    "O oficiální stanovisko jsme požádáni nebyli. V uvedené lokalitě koryta Chrudimky se jedná o část, kde se nachází úprava vodního toku ohraničená vnějšími zemními hrázkami z první poloviny minulého století. Účelem této úpravy je protipovodňová ochrana přilehlého území Pardubic. Z titulu výkonu správy vodního toku máme za povinnost udržovat vodní dílo v požadovaných parametrech," odpověděl na dotaz Hlasatele Ladislav Merta, vedoucí kanceláře generálního ředitele Povodí Labe, a dodal:

    "V minulosti byla větší část tohoto prostoru pro správce toku nepřístupná z důvodu ochrany vojenského prostoru. Protože v současné době byla část tohoto prostoru již zpřístupněna, provedli jsme místní šetření, na jehož základě počítáme se zásahem spočívajícím v odstranění náletového porostu a překážek z průtočného profilu v dané lokalitě. V současné době probíhá zpracování map povodňových nebezpečí a rizik, v rámci kterého bude proveden nový výpočet hladin v této lokalitě. Toto bude podkladem pro rozsah zmiňovaného zásahu. Předpokládáme, že výstupy ze zpracování budeme mít k dispozici do konce pololetí 2013, do této doby nebude v uvedené lokalitě zásah prováděn."

    Pokud se však podaří zásah záchrany přírodního charakteru území zrealizovat, vznikne v této malé, ale unikátní lokalitě naučná stezka s dřevěnými chodníky, osázená informačními panely. Nejenom turistům a školám, ale celé široké veřejnosti nabídne zajímavý pohled na zcela přirozenou přírodu.