Cena laviček v parku

29.04.2012 16:27

V parku má být v rámci realizace projektu umístěno 42 ks laviček, cena jedné lavičky včetně montáže je 57 350 Kč. Dále 9 ks laviček s osvětlením, jednotková cena včetně montáže činí 61 377 Kč. Na promenádě má být 120 m laviček za celkovou cenu 349 678 Kč.

Informaci na podala kancelář primátorky na základě žádosti o informaci a je vyvěšena na úřední desce magistrátu. Ceny jsou bez DPH.

 

Z vyjádření náměstka primátorky Františka Brendla:

Představu běžné lavičky je třeba zcela opustit. V případě Tyršových sadů budou vyrobena unikátní autorská díla, která zapadají do koncepce celého projektu... Takovou lavičku nelze pořídit za tisíc korun. ... Trvám na tom, že pokud všech těchto atributů můžeme dosáhnout za minimálních nákladů města, je třeba této šance využít. Neztotožňuji se s názory, které realizaci tohoto projektu považují za plýtvání evropskými prostředky.

10. 5. 2012

 

"Ta lavička není lavička, ale architektonický objekt na sezení."

F. Brendl, 15. 5. 2012

"Já tomu říkám odpočinkové molo, nejsou to lavičky, nejsou."

Š. Fraňková, 15. 5. 2012