Shromáždění před divadlem 20. 9.

21.09.2011 15:36

 

V úterý 20. 9. se před divadlem sešlo na 500 lidí. O akci píše idnes.cz:
Odpůrce kácení podpořila vystoupením i Vypsaná fixa

 

Uvítání

Vážení spoluobčané, obyvatelé našeho města, Pardubáci.

     Dovolte mi přivítat vás na tomto meetingu, nebo demonstraci, chcete-li. Motivy k jejímu svolání nejsou příliš veselé. Nikdy by nás nenapadlo svolávat občany Pardubic, kdyby k tomu vedení našeho města nedalo důvod. Tím důvodem je plán na nesmyslné vykácení velkého množství zdravých stromů a také keřů, označované radnicí jako „revitalizace Tyršových sadů“.

     Ano, tyto zelené plíce Pardubic jsou po desetiletích zanedbané péče v neutěšeném stavu a jejich obnova je nutná. To ví v Pardubicích každý a také my s touto nutností souhlasíme. Nové lavičky, upravené cesty, osvětlení, odvodnění, promenáda, kavárny – to vše je v Tyršových sadech dobré a snad i nezbytné opravit a vybudovat. Avšak projekt, který Magistrát města schválil, počítá také s velmi masivním a až nesmyslným kácením. A právě to nás doslova „nadzvedlo z židlí“ a vyprovokovalo k akci.
     Již v jarních měsících letošního roku proběhla v Pardubicích první petice na záchranu Tyršových sadů, kterou podepsalo přes 1200 občanů. Nesetkala se ze strany vedení města s takřka žádnou reakcí. Proto na začátku září vznikla petice druhá. K organizátorům tzv. druhé petice se spontánně začali přidávat další rozhořčení Pardubáci a tato občanská iniciativa vyústila přesně před týdnem v happening v Tyršových sadech, při kterém byly červenými páskami označeny stromy a keře určené ke skácení. Každý si tak může udělat představu o rozsahu plánovaného kácení. Má být odstraněno 415 stromů, z naprosté většiny zdravých, a také veškeré keře!
     Dalším vyjádřením občanské nespokojenosti s rozsahem plánovaného kácení je i tato demonstrace. Nechceme zůstat lhostejní, jako zůstává velká část Pardubáků. Promluví zde řadoví občané, ale uslyšíte i slovo lékařů, umělců a vzdělanců.

 

MUDr. Miroslav Seiner přečetl stanovisko volného sdružení občanů

Přečíst si jej můžete zde: STANOVISKO.pdf  (117 kB)

 

Jan Linhart promluvil za Klub přátel Pardubicka

Vážení spoluobčané,

     rád bych Vás seznámil se stanoviskem Klubu přátel Pardubicka, které bylo přijato na  výborové schůzi. Klub přátel Pardubicka zásadně nesouhlasí s navrženým masivním kácením v Tyršových sadech.

     Jeden z důvodů, pro který má být pokáceno přes 400 zdravých stromů, který zní “nehodí se architektovi do koncepce”, považujeme za naprosto nedostatečný, malicherný a scestný. Další stromy mají být pokáceny z důvodu, že brání výhledu na zámek. Každému soudnému člověku je ale jasné, že výhledu na zámek brání především valy a zeleň na nich. Přitom oba projekty nejsou propojeny, a tudíž redukcí zeleně nemusí být požadovaného efektu vůbec dosaženo.

     Z těchto důvodů jsme se obrátili na Českou inspekci životního prostředí s žádostí o posouzení oprávněnosti kácení. Stanovisko tohoto orgánu bychom měli mít velmi brzy a doufejme, že nám pomůže zastavit zbytečné kácení.

     Chtěl bych jenom připomenout, že Tyršovy sady zažily svůj největší rozkvět v době výstavy tělovýchovy a sportu v roce 1931, kdy byla postavena řada budov včetně rotundy, kam mnozí z nás chodili za zábavou. Nestojíme o podhledový park, ve kterém bude vidět z jednoho konce na druhý, a kde bude foukat jako na Sibiři, chceme park, který bude opraven a upraven se zachováním všech zdravých stromů. Věřím, že s vaší pomocí toho dosáhneme."

 

MUDr. Jiřina Lojdová, zástupkyně primáře plicního oddělení pardubické nemocnice, upozornila na velký význam zeleně v centru města pro zdraví obyvatel.

 

Na ni navázal Ing. Jiří Svoboda, jeden z autorů první petice

     Společně se můžeme zamyslet, jaké následky bude mít likvidace zeleně a záměr architekta vytvořit tzv.“podhledový park“. Přeloženo do češtiny to znamená vlastně soubor osamělých stromů s vysoko nasazenými korunami, téměř bez jehličnatých dřevin a  bez keřů. Co se pak stane?
     V prvé řadě je nutno očekávat zamokření prakticky celé plochy sadů. Hladina spodní vody tam přímo navazuje na stav Labe a výšku hladiny nad zdymadlem. Současný stav zamokření  se udržuje na únosné úrovni jen díky stromům a ostatní vegetaci. Každý strom představuje velmi výkonnou pumpu, která odčerpává dnem i nocí vodu a uvolňuje ji do ovzduší. Dříve byla v Tyršových sadech  drenáž, která sváděla vodu do bývalého jezírka, ale ta již prakticky neexistuje. Nyní má naopak být podle projektu do parku přivedena voda  k vytvoření kaskád nepoužitelných z hygienických důvodů pro děti. Pro ně by tam musela protékat pitná voda. Kolik bude stát  provoz těchto zařízení, která bez výkonných čerpadel budou mrtvá, zatím nikdo neuvádí. Park totiž nemá přirozený odtok – leží níže, než okolní terén.

     Druhý velmi vážný problém je vliv na čistotu ovzduší. Největší znečišťovatelé jsou na S, SZ a Z od Pardubic, odkud vanou převládající větry. Tyršovy sady dnes tvoří proti nim přirozenou ochranu.

     Co se stane po navrženém vykácení zejména jehličnatých stromů? Ty mají obrovský význam pro zachycování zejména tzv. horizontálních srážek, tj. mlh a jemných dešťů, hnaných větrem a to právě v těch kritických obdobích jako jsou podzim, zima a časné jaro, kdy jsou listnaté stromy holé. Jehličiny vyčesávají  vodu, znečištěnou prachovými částicemi, oxidy síry, dusíku, těžkými kovy a další chemií a nechávají ji stékat do půdy. Po jejich pokácení a vytvoření již zmíněného podhledového parku bude v kritických měsících otevřen volný průchod větrům až do centra Pardubic.

      K tomu chci uvést ještě jeden fakt. 12. 9.,  tedy před týdnem, byl uveřejněn závazný a alarmující materiál o kvalitě ovzduší v ČR. V celé východní části Čech je jediné místo, které má stejnou barvu jako Ostrava – jsou to Pardubice. Veřejnosti není známo, že znečištění v Pardubicích dosáhlo již několikrát vyššího stupně než v Ostravě a jen letos byla již dvakrát vyhlášena smogová situace. Pracoval jsem dlouho pro světové organizace a pro Hamburk. Kdyby takový materiál vyšel o kterémkoliv městě na západ od našich hranic, provede radnice bleskově a systémově řadu opatření, nutných ke zlepšení stavu. První z nich by bylo moratorium na kácení stromů. V Pardubicích je provedeno také opatření – velkolepá likvidace stromů v centru města.

 

RNDr. Vladimír Lemberk připomněl řadu chráněných živočichů, kteří v parku žijí.

 

S krátkým příspěvkem vystoupil Aleš Roleček.
 
Na závěr se ujal slova David Jirout

„Ahoj,

     já děkuji pánům za jejich postoje, logiky a názory. Cítili jste také, jak Vám srdce přitakávalo při jejich poslechu? Víme všichni, že kácet zdravé stromy je špatný počin. Na druhou stranu je zde dobrá věc, která za boj stojí, a tak bojujeme s hrdostí a entusiasmem, každý jak umíme. Jsme rádi, že nám nasloucháte, a tak slyšte, co se bude dít dál.

     Pro ty, kteří ještě nepodepsali: jak ukazuji, stojí stolek s peticí. Čekají na Vaše podpisy. Vám všem sděluji, že město nám po půl roce protestů konečně nabídlo jednání u kulatého stolu. Čtyři zakladatelé dvou petic spolu s primátorkou a jejím náměstkem budou jednat o budoucnosti parku. Jednání proběhne tento pátek dopoledne za přítomnosti projektanta revitalizace.

     Mělo-li by páteční jednání na záchranu stromů selhat v neprospěch našich požadvků, sejdeme se před radnicí, tentokrát s klíčemi, píšťalami a megafony. Budeme demonstrovat, bude-li to třeba. Možná pak se na radnici proberou pod tlakem nespokojených voličů. Prozatím vkládejme víru a nadějí v páteční jednání s vrchními představiteli města Pardubic.

     Mnozí si stěžují na nespravedlivost kolem nás, ale čin proti tomu není. Nyní se zde zrodil myslizločin a to zbořit plíce Pardubic. Já Vás prosím, NYNÍ pomozte svými činy zeleni kolem nás. Máme-li být na pátečním jednání úspěšní, potřebujeme podporu Vás všech. Potřebujeme, aby tam hlas petičníků byl o Vaše decibely silnější.

     Stromy pro nás dýchají a nyní dýcháme my zase pro ně. Dnes budu usínat s myšlenkou: ‘ano, byl jsem tam a postavil jsem se za dobrou věc’. A co vy?

     Děkuji za pozornost.“