Diskuze o louce u zámku

18.10.2014 09:23

   Ve středu 15. 10. 2014  na pardubické radnici proběhla diskuse nad možnostmi definitivního řešení louky u Přihrádku. Tento prostor měl být podle původního projektu architekta Jiránka ze společnosti New Visit řešen vodní plochou, na původních plánech označených jako "podzámecký rybník".

   Proti tomuto řešení se zvedla kritika ze strany nejpovolanější. Svůj protest proti necitlivému přístupu vyjádřili renomovaní pardubičtí historici - PhDr. Šebek, Prof. Vorel a Doc. Hrubý. Upozornili na to, že zdůvodnění vodní plochy jako reminiscence "vodního příkopu" je falešné a neodpovídá historické realitě, neboť louky pod zámkem nebyly konstruovány jako "vodní příkop", ale šlo o podmáčené louky, které měly být zatopeny jen v případě ohrožení, k čemuž nakonec z vojenských důvodů nikdy nedošlo. 

   Po těchto protestech se podařilo již v roce 2013 dosáhnout příslibu tehdejšího vedení radnice a projektanta na změnu, která byla i zanesena do nákresů a vizualizací - vodní plocha neměla vzniknout.

   Teprve po zahájení stavby se ukázalo, že tato změna se ale nepromítla do projektové dokumentace a že projektant i dodavatel nadále prosazují variantu vodní plochy. 

   Na základě naší iniciativy se nakonec podařilo svolat tuto schůzku, na které poprvé po více jak dvou letech od vyjádření pardubických historiků bylo jednáno přímo s nimi, byli přizváni, aby vysvětlili své důvody odporu proti navrženému řešení.

   Výsledem schůzky je, že se projektant zavázal předložit novou upravenou variantu řešení tak, aby konečná podoba v maximální možné míře vizuálně respektovala podobu současnou, a tím i historickou. Nelze tedy zatím mluvit o tom, zda snaha zvrátit původní necitlivý přístup k tomuto prostoru bude úspěšný.


     spolek Chráníme stromy