Dle radního Brendla není na údržbu stávajícího parku, kolik ale bude stát po revitalizaci, radnici nezajímá

01.12.2011 17:46

V úvodníku říjnového radničního zpravodaje je informace od radního Brendla, že radnice nemá prostředky na současnou údržbu Tyršových sadů a v případě nerealizace projektu by „... došlo pouze k dalšímu chátrání a zanedbání parku“. Jediným východiskem je dle Brendla revitalizace hrazená z prostředků EU.

Součástí revitalizace je ale výstavba zařízení, jejichž provoz je poměrně nákladný. Konkrétně se jedná:
- o vodní prvky (umělé koryto, umělá řeka), údržbu cca 20.000 m2 nově vybudovaných cest
- zahradnické práce související s údržbou nově vysázené vegetace na rozloze 100.000 m2
- opravy a náhrady nových zařízení - infotabule, ..., designovaný nábytek parku
- elektřina pro nové osvětlení

Magistrát dosud ale nemá zpracovaný odhad, kolik bude stát provoz a údržba parku po revitalizaci a toto ani nebylo předmětem projektu. V oficiálním sdělení magistrátu se uvádí, že „město nemá v současné době údaje o budoucích nákladech na provoz parku k dispozici. … Stanovení výše budoucích nákladů na provoz a údržbu parku bude řešeno v dalších fázích přípravy projektu.“ Dle radního Brendla se však musí začít kácet do března 2012.

V loňském roce činily náklady na údržbu parku 1,1 mil. Kč.

Chovalo se za této situace město jako dobrý hospodář, když vypsalo projekt na revitalizaci parku a vůbec přitom nezohlednilo provozní náklady a dokonce je ani těsně před plánovaným začátkem realizace nezná? Je třeba si uvědomit, že současně vynakládaný milion korun ročně není dost na to, aby dle radního Brendla zabránil dalšímu chátrání parku a jak říká i „na dílčí úpravy parku ... by město ze svého jen těžko hledalo peníze“.

Evropská unie platit osvětlení a opravy drahého designového nábytku platit nebude.

 

Odkazy a dokumenty:
[1] Radniční zpravodaj města Pardubic, říjen 2011

[2] Odpověď magistrátu: odpověď.pdf

[3] Údržba parku v roce 2010: údržba parku.pdf

[4] Oficiální stránky magistrátu: https://tyrsovysady.pardubice.eu/index.html