Do parku nastoupí Pat a Mat

13.03.2012 10:22

    Magistrát vydává rozsáhlé kácení v parku za "pěstební opatření" v rámci pravidelné údržby. Pokácené však mají být přesně všechny ty stromy, s jejichž odstraněním počítá projekt Revitalizace Tyršových sadů. Jde tedy de facto o začátek realizace projektu - ale podle magistrátu prý ne.

 

    Stačí se však podívat do parku - stromy a keře, které se mají nyní kácet, jsou označené zeleně (ovšem pozor, značky jsou často na straně "od cesty", asi aby nebyly moc na očích). Zelenou barvou je označeno 190 stromů a asi 1/3 všech keřů. A přesně tyto stromy a keře jsou označené v "zákresu dřevin ke kácení", který je součástí projektové dokumentace a je na stránkách magistrátu.

 

    Magistrát se snaží veřejnosti namluvit, že kácet se mají jen nemocné a náletové dřeviny. Spíš opak je pravdou. Takřka všechny stromy jsou zdravé a mnohé z nich byly v parku vysazené. Některé z nich mohou tvořit budoucí kostru parku. Kácet se mají i vzácné dřeviny jako zerav obrovský nebo tisovec dvouřadý. To jistě nejsou náletové stromy. V parku zůstanou holé plochy.

 

    Magistrátu není známo, která firma má "pěstební opatření" provést a zda k tomu má patřičnou odbornost. Zásahem totiž byla pověřena stavební firma - ano, ta, která vyhrála zakázku na realizaci projektu, a která si patrně najme jinou firmu. I z toho je zřejmé, že se nejedná o pravidelnou údržbu parku, ale o začátek realizace projektu.

 

    Ovšem podle sdělení magistrátu bude realizace projektu zahájena teprve tehdy, až město získá dotaci, o kterou zatím ani nepožádalo. Není tedy jisté, zda se projekt v celém rozsahu uskuteční. Většina stromů a keřů se tedy kácí předčasně a možná zcela zbytečně. Pokud město nezíská dotaci, zůstane z Tyršových sadů torzo.

 

    V územním rozhodnutí pro Revitalizaci Tyršových sadů se uvádí, že:

    - ořezání dřevin provede odborná firma (čl. 76)

    - kácení začne nejdříve 10 dní před zahájením realizace projektu (čl. 80)

Projekt se do 10 dní rozhodně realizovat nezačne, realizace může začít až po získání dotace. A co se týká odborné firmy - ta není známa, není tedy vyloučeno, že ořezání provedou Pat a Mat.

 

    Kácení nelze pokládat za pěstební opatření, jedná se spíš o devastaci parku. Pěstební opatření je definováno jako „opatření za účelem ovlivnění růstových a jakostních vlastností stromů a porostů, při kterém se z porostu odstraňují všechny tvarově a druhově méněcenné stromy“. O kácení z pěstebních důvodů jde tedy v těch případech, kdy kácení je součástí způsobu pěstování těchto dřevin.

 

    Společenská neboli ekologická hodnota těchto stromů se odhaduje na 40 milionů Kč. Jejich neuváženým vykácením by tedy vznikla značná škoda. Pěstební opatření organizuje odbor majetku a investic magistrátu.

 

DOPLNĚNÍ  20.3.

Magistrát až do pátku tvrdil, že neví, která firma bude "pravidelnou údržbu zeleně" provádět. Firemní auto není označené. Teprve včera jsme zjistili, že jde o zahranickou firmu EKOGREEN, tedy skutečně o odbornou firmu.