Dopis prof. Vorla primátorce města - vodní příkop kolem zámku

26.10.2011 21:23

    

    Vážená paní primátorko,

    promiňte, že se na Vás obracím nevyžádaným dopisem, ale v posledních týdnech jsem v souvislosti s probíhající diskusí o potřebě revitalizace Tyršových sadů stále častěji dotazován na problematiku vodního příkopu kolem pardubického zámku, který by měl údajně být podle projektové dokumentace v nějaké částečné podobě zřízen jako trvalá součást parku. Jako jeden z argumentů pro tuto úpravu se objevuje tvrzení o historické odůvodněnosti takového řešení.

    To je podle mého názoru jen nějaké nedorozumění nebo chybná interpretace dobových obrazových pramenů. V době své hlavní rezidenční funkce pardubický zámek stále napuštěný vodní příkop neměl a celý komplex k tomu ani nebyl projektován. Naopak, pro historické centrum města i samotné opevnění zámku (vybudované na nestabilních zemních navážkách) bylo případné stálé zavodnění tohoto prostoru vnímáno jako nebezpečné a nežádoucí.

    Nevím, zda v rámci přípravy projektu tyto skutečnosti někdo s historiky vůbec konzultoval. Pokud je mi známo, tak nikdo z kolegů-historiků, kteří znají místní situaci a jsou po odborné stránce způsobilí se k této záležitosti vyslovit, nebyl v souvislosti se záměrem zřídit trvalou vodní plochu v prostoru mezi zámkem a příhrádkem o názor požádán.

    S velkým zájmem sleduji aktivitu občanského sdružení, zajímajícího se o chystané úpravy Tyršova sadu, vůči kterým vyslovilo svou nedůvěru více než pět tisíc obyvatel města. V moderních pardubických dějinách to je projev aktivity ne zcela obvyklé. Udivující je ochota tak významného procenta obyvatel průmyslové sídelní aglomerace (pro kterou je typická spíše lhostejnost ke správě věcí veřejných) osobně se angažovat v diskusi o budoucnosti této jedinečné části města a o smysluplnosti nakládání s veřejnými prostředky ve zmíněné souvislosti.

    Věřím, že spolu s ostatními zastupiteli města Pardubic rozhodnete v dané záležitosti po zvážení všech okolností ku prospěchu věci.

 

    S pěkným pozdravem

 

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

pardubický historik

Pardubice 24. října 2011

 

Kopie dopisu