Dopis zastupitele Chmelaře

05.06.2012 09:32

Odpověď zastupitele Chmelaře na dopis OS (zaslaný všem zastupitelským klubům)

Vážený pane Miroslave Seinere,

    1. Byl jsem přítomen zasedání zastupitelského klubu ČSSD, ke kterému jste byl před časem přizván. V ten den jsem od Vás obdržel i kalendář nahých ženštin - a bůh ví jakého původu -, který nás měl snad navnadit k zamítnutí projektu, jehož pořízení po letitých diskuzí bylo objednáno předchozím vedením města Pardubice.

    2. Obsah vašeho níže uvedeného textu podle mého názoru není příliž vzdáleno tomu, abyste na náměstka pana Františka Brendla podal trestní oznámení, že stále lže a že po celou dobu řízení realizace projektu "Revitalizace Tyršových sadů" svými prohlášeními mate nejen úzké vedení města Pardubice, Radu, Zastupitelstvo města Pardubice, ale i veřejnost města Pardubice. Dosah toho je se všemi z toho plynoucími důsledky již jen toliko na Vašem uvážení.

    3. Nevím, zda se cílem Vašich argumentací stal jen zastupitelský klub ČSSD a nebo se jimi staly i kluby ostatních politických stran a sdružení ať koaliční, nebo opoziční.

    4. Podle mého názoru již nepřinášíte další relevantní návrhy proti odstranění dřevin v podzámčí, které je k tomu schváleným projektem určeno. Rád bych Vám ve všech souvislostech připoměl, že ve vztahu k dominanci města Pardubic a to k Zámku je jeho okolí jen submisivní součástí.
    5. Odmítám dosud používaný názor, že jde o Tyršovy "sady". Jde o park, třeba nazvaný Tyršův. O sad totiž pečuje sadař a to dnes a denně a ne jednou za desítky let! Kde jste pak po celá desetiletí stál i Vy, když se v něm po desítky let nic neudálo?
 

S přátelským pozdravem Milan Chmelař