Dopisy za zachování pořadu Nedej se

17.12.2012 17:32

Vážený pan

doc. PhDr. Milan Uhde, předseda Rady ČT

V Pardubicích 17. 12. 2012

 

Vážený pane doktore!

S rozhořčením jsme přijali zprávu, že Česká televize hodlá ukončit vysílání pořadu Nedej se. A s  pobouřením sledujeme fráze, kterými se mluvčí České televize snaží zakrýt zřejmý fakt, že jde o snahu zlikvidovat publicistický pořad, který neústupně bojoval proti řadě věcí a zájmů, které ohrožují životní prostředí v České republice. Považujeme za zjevné, že právě tato neústupnost tvůrců pořadu je tím hlavním důvodem, proč má být pořad zastaven. Fráze o tom, že má nový pořad o ekologii být moderní a  nadčasový jsou naprostým výsměchem. Podle našeho názoru je povinností veřejné služby české televize věnovat se ekologickým tématům právě tou formou, jakou to činil pořad Nedej se.

Jako občanské sdružení, které se aktivně věnuje tématům životního prostředí, můžeme dosvědčit, že pořad tohoto typu a s touto náplní je ve veřejnoprávní televizi nezbytný k tomu, aby byla alespoň částečně zachováno vyvážené informování širší veřejnosti o aktuálních ekologických tématech.

Vaše renomé kulturního a poctivého člověka nám dává naději, že pochopíte důležitost této věci a budete v Radě České televize bránit s plnou silou nejen tento pořad, ale především principy nezávislé investigativní žurnalistiky, kterou tato země potřebuje nyní více než kdy jindy.

 

Za občanské sdružení Chráníme stromy

MUDr. Miroslav Seiner

Za občanské sdružení Zelená pro Pardubicko

Ing. Jan Linhart

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rada České televize

Praha  

V Pardubicích 17. 12. 2012

 

Vážení členové Rady!                                                                                              

Žádáme Vás, abyste využili svých pravomocí k tomu, aby Česká televize nezrušila pořad Nedej se, věnující se ekologické publicistice. Seznámili jsme se se stanoviskem České televize ke změně formátu ekologických pořadů a vyslovujeme proti této změně ostrý protest. Za frázemi o moderních přístupech a nadčasovosti se skrývá zjevná snaha zrušit jediný pořad, jehož náplní je aktuální a v podstatě investigativní publicistika na téma životního prostředí.

Považujeme to za otevřený útok na vyváženost publicistiky ve veřejnoprávní televizi.

Žádáme Vás jako členy Rady ČT, abyste zrušení pořadu Nedej se zabránili.

 

Za občanské sdružení Chráníme stromy

MUDr. Miroslav Seiner

Za občanské sdružení Zelená pro Pardubicko

Ing. Jan Linhart

---------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor pro ŽP Parlamentu ČR

Předseda výboru Mgr. Milan Šťovíček

V Pardubicích 17. 12. 2012

 

Vážený pane předsedo, vážení členové výboru pro životní prostředí !

Avizované rušení ekologicky orientovaného publicistického pořadu Nedej se v České televizi považujeme za útok na veřejnoprávní službu České televize v této oblasti. Šlo dle našeho názoru o jediný pořad ve veřejnoprávním médiu, který důsledně mapoval aktuální problémy a spory kolem životního prostředí. Nevěříme frázím, kterými mluvčí České televize rušení zdůvodňuje, a nesouhlasíme s tím, že by měla být poctivá publicistika nahrazena „nadčasovým“ ekologickým programem.

Žádáme Vás proto, abyste se o důvody rušení tohoto pořadu v České televizi aktivně zajímal a postavil se na stranu mnoha občanských sdružení a občanů, kteří proti tomuto plánu spontánně protestují.

 

Za občanské sdružení Chráníme stromy

MUDr. Miroslav Seiner

Za občanské sdružení Zelená pro Pardubicko

Ing. Jan Linhart

---------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Dvořák

generální ředitel České televize

V Pardubicích 17. 12. 2012

 

Vážený pane řediteli !

S rozhořčením jsme přijali zprávu, že Česká televize hodlá ukončit vysílání pořadu Nedej se. A s  pobouřením sledujeme fráze, kterými se mluvčí České televize snaží zakrýt zřejmý fakt, že jde o snahu zlikvidovat publicistický pořad, který neústupně bojoval proti řadě věcí a zájmů, které ohrožují životní prostředí v České republice. Považujeme za zjevné, že právě tato neústupnost tvůrců pořadu je tím hlavním důvodem, proč má být pořad zastaven. Fráze o tom, že má nový pořad o ekologii být moderní a  nadčasový jsou naprostým výsměchem. Podle našeho názoru je povinností veřejné služby české televize věnovat se ekologickým tématům právě tou formou, jakou to činil pořad Nedej se.

Jako občanské sdružení, které se aktivně věnuje tématům životního prostředí, můžeme dosvědčit, že pořad tohoto typu a s touto náplní je ve veřejnoprávní televizi nezbytný k tomu, aby bylo alespoň částečně zachováno vyvážené informování širší veřejnosti o aktuálních ekologických tématech.

Důrazně Vás žádáme, abyste se zasadil o zachování pořadu Nedej se ve vysílání České televize.

 

Za občanské sdružení Chráníme stromy

MUDr. Miroslav Seiner

Za občanské sdružení Zelená pro Pardubicko

Ing. Jan Linhart

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pan doc. PhDr. Milan Uhde, předseda Rady ČT

Vážený pane předsedo,
ze zpráv na internetu jsme se dozvěděli, že má být zrušen program "Nedej se", který patří k tomu málu skutečně investigativních programů ČT a je jediným, zabývajícím se ochranou přírody a životního prostředí. Vždy řešil zásadní otázky na konkrétním místě, v daných podmínkách a se zvážením všech vyjádření pro i proti. Podle našeho názoru plnila ČT tímto pořadem svůj úkol daný zákonem a výrazně přispívala ke společenské kultivaci, které se nyní tolik nedostává. Přitom byl tento pořad tvořen na vysoké profesionální úrovni a dával mnohdy zaznít "hlasu bezmocných", pro něž byl důkazem, že zdravý rozum ještě existuje, a dával jim i určitou naději. Proto ho vysoce hodnotil i pan prezident Havel. Tento pořad  byl a je odsuzován a zatracován všemi, kterým komplikuje jejich zisky, politickou dráhu nebo prostou pohodlnost hledat řešení. Jsme si jisti, že tito "poškozovaní" mají hlavní zásluhu  na jeho zrušení. Podle  sdělení, které jsme dostali od ČT, má být tento pořad nahrazen nějakým obecným ekologickým programem, tzv. nadčasovým, který bude zákonitě pro řešení denních problémů útoků na přírodu naprosto bezcenný.

V této souvislosti vzpomínáme na přítele J. Velka, redaktora Mladého světa v osmdesátých letech. Jeho pronásledování tehdejšími mocnými má paralelu v současné době v ČT. Je překvapující a nesmírně smutné, že se historie i v tomto směru opakuje, a to ke škodě nás všech i celého politického systému.
Vážený pane docente, měli jsme to štěstí, že jsme mohli sledovat Vaši životní dráhu, na níž jste nikdy neuhnul od morálky, humanismu a zdravého rozumu a vážíme si Vás. Proto si dovolujeme Vás požádat o záchranu pořadu "Nedej se".


Ing. Jiří Svoboda

RNDr. Helena Svobodová