Hodnocení projektu z roku 2012

23.03.2013 16:22

    V posledních dnech se opět zvedl zájem médií o problematiku evropských projektů v Pardubicích. Nepochybně je to v souvislosti s přiznáním primátorky města, že město nestihne dotace vyčerpat. Lokální politici se nyní zoufale snaží hledat viníka jinde, než na radnici.

     Níže přiložené dokumenty dokazují, že hlavním důvodem, proč se v Tyršových sadech nedaří vyčerpat peníze, nejsou protesty občanských sdružení, ale problémy se zajištěním dotace a špatně stanovenou odhadovanou cenou projektu.

     Všechny tyto dokumenty jsou z veřejně dostupného zdroje - informační stránky Regionální rady:

         https://www.rada-severovychod.cz/urad-regionalni-rady/informace-uradu-regionalni-rady

    Dokumenty se týkají žádosti o dotaci na Tyršovy sady z léta minulého roku a dokazují, že projekt při posuzování nedosáhl potřebných 60 % bodů. Žádost by tedy s nejvyšší pravděpodobností musela být zamítnuta a město by (pokud by stavba započala) na ni nedostalo z evropských fondů ani korunu. Pokud víme, nikdy nikdo z města tuto věc nepřiznal, a zřejmě o tom nevěděli ani zastupitelé, když schvalovali další postup. K oficiálnímu zamítnutí totiž nedošlo, neboť město projekt „včas“ stáhlo a nechalo jej na podzim za další veřejné peníze přepracovat.

    Ještě důležitější je hlavní příčina, proč experti dotačního úřadu projekt posoudili negativně. Hlavním důvodem nízkého hodnocení je příliš nízký rozpočet a příliš krátké termíny realizace – projekt byl hodnotitelem označen v těchto cenách a termínech doslova za nerealizovatelný.

    Nikoli tedy odpor občanských iniciativ nebo jiné důvody, ale výhradně špatně připravená žádost o dotaci a nerealistický rozpočet a termíny. Tato fakta tak dodatečně objasňují pravděpodobné důvody, proč i dodavatel odstoupil od realizace. Je třeba si uvědomit, že soutěž vyhrál s cenou, která byla o mnoho miliónů vyšší, než očekávané náklady, které byly uveřejněny městem, a přesto byla i tato vyšší cena experty označena za příliš nízkou.

    Jsme přesvědčeni, že je třeba na úrovni zastupitelstva vyšetřit celý tento případ a zjistit, zda nedošlo k vědomému pochybení, komu a kdy byla tato fakta známa a řadu dalších věcí. Proto jsme podali podnět kontrolnímu výboru zastupitelstva.

o. s. Chráníme stromy

 

Hodnocení projektu (PDF):

Protokol o hodnocení projektu

Hodnocení technické kvality projektu

Souhrnný protokol

 

Článek:

Deník.cz: Nereálná byla vysoutěžená cena i termín