Inspekce životního prostředí pozastavila kácení

24.09.2011 15:09

    Česká inspekce životního prostředí nařídila, aby magistrát přezkoumal povolení ke kácení, které vydal Městský obvod Pardubice I. Povolení obsahuje závažné nedostatky, u většiny stromů chybí odůvodnění, proč se mají kácet. Inspekce tak vlastně dala za pravdu odpůrcům kácení, kteří na nedostatečné zdůvodnění kácení zdravých stromů upozorňují od počátku.

    Úřad může vydat povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů. Vždy musí zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. Každé povolení musí úřad zdůvodnit.

    Povolení odůvodňuje kácení 109 stromů souhrnně tak, že „narušují koncepci parku a brání v exponovaných partiích pohledům na zámek nebo je jejich sadovnická hodnota velmi nízká.“

    Povolení obsahuje seznam 220 stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 1,3 m (stromy s menším obvodem povolení nepotřebují). Seznam stromů s jejich stářím, velikostí, vitalitou (stavem) a případným zdůvodněním je zde:

Seznam stromů ke kácení

    Odbor životního prostředí magistrátu s největší pravděpodobností toto povolení zruší a požádá MO I o nové povolení.

 

Podnět České inspekce životního prostředí

Podnět ČIŽP_str1.jpg (688 kB)

Podnět ČIŽP_str2.jpg (867,3 kB)

Podnět ČIŽP_str3.jpg (834,3 kB)

Podnět ČIŽP_str4.jpg (402,9 kB)