Inspekce zjistila pochybení

26.03.2012 15:39

Česká inspekce životního prostředí zjistila, že při kácení Na Špici v lednu 2012 došlo k porušení zákona a zahájila s městem správní řízení. Podle tiskové zprávy magistrátu se kácení aktivně účasnili příslušníci městské policie.

Tisková zpráva magistrátu:

Do parku Na Špici nastoupí "dřevorubci"

 

Doplněno později

Inspekce udělila Statutárnímu městu Pardubice pokutu 20 000 Kč za skácení dvou nadlimitních stromů bez povolení. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke zhoršenému stavu těchto stromů.