Jak je to s kácením v Tyršových sadech

17.05.2013 16:56

    Naposledy jsem si položil tuto otázku před několika dny, když jsem poslouchal besedu s paní primátorkou v Divadle 29. Na dotaz moderátorky, jaký je aktuální stav projektu, paní primátorka odpověděla: "Všichni víme, že projekt prošel určitými změnami. Nejsou to změny příliš velké, nicméně jsou to změny, které nás v této chvíli nenutí k tomu, abychom pokáceli jakýkoliv strom, abychom mohli tento projekt uskutečnit, což znamená, že stromy nepřekáží projektu Tyršových sadů."

    Přitom jsme nedávno dostali žádost o kácení podepsanou Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města, kde město žádá o vydání povolení ke kácení dalších 96 nadlimitních stromů, 12 keřových skupin o celkové ploše přes 1000 m2, což mimo jiné znamená likvidaci v podstatě celého keřového patra, které tam zbylo po "masakru" nazvaném pěstební kácení.

    Z původní žádosti (z dubna 2012 - pozn.) vyjmulo město 41 nadlimitních stromů a 396 m2 keřů. Přitom v jiném článku primátorka řekla: "Podle nás je ale nutné 70 stromů pokácet kvůli jejich závadnému stavu." I dítě ve III. třídě může potvrdit, že tyto počty jaksi nehrají.

    Myslím si, že veřejnost na základě těchto rozporuplných vyjádření může sama posoudit, zda toto je dobrý výsledek mnohokrát proklamované vůle města vyjít vstříc požadavkům ekologických aktivistů. Rozhodněte sami, vážení čtenáři, zda stále považujete představitele našeho města za korektní partnery, kterým se dá věřit.

    Jan Linhart, Pardubice

    1. 5. 2013