Jak se mi Pardubice omluvily

23.09.2014 15:00

   Arogantní chování a hrubé zneužití webových stránek města - tak hodnotí jednání některých představitelů pardubické radnice Otevřená společnost o.p.s., která pořádá anketu Otevřeno - Zavřeno.

   V minulém roce uveřejnila radnice tiskovou zprávu, ve které jsem byl hrubě pomlouván. Zpráva byla společným dílem náměstka primátorky Františka Brendla a pracovníka tiskového úseku. Pochopitelně jsem žádal její odstranění z webových stránek a uveřejnění omluvy.

   Obrátil jsem se nejen na pana Brendla, ale také na tajemníka magistrátu, vedoucího kanceláře primátora a přímo na paní primátorku. Uvedl jsem, která tvrzení jsou nepravdivá a jak se o tom lze snadno přesvědčit, přiložil jsem i některé důkazy - marně. Zpráva nebyla odstraněna ani poté, co totéž konstatovala policie ČR a odevzdala věc magistrátu k projednání přestupku Františka Brendla proti občanskému soužití.

   Teprve když jsem se obrátil na advokáta, začali představitelé radnice komunikovat. Zdráhali se ale uveřejnit omluvu za všechny lživé výroky. Tím se spor protahoval a částka za právní služby se vyšplhala na 9 400 Kč. Po pěti měsících byl konečně hanopis z webových stránek odstraněn a místo něj se objevila nenápadná zpráva, ve které se mi "město Pardubice" omlouvá.

   Zbývala tedy finanční škoda. Obrátil jsem se na Radu města Pardubic se žádostí o její náhradu. Náměstek Brendl na jednání radním řekl, že žádosti nebude vyhověno a škodu můžu vymáhat soudní cestou. Radní se k tomu nijak nevyjádřili. Odpověď jsem nedostal.

   Otevřená společnost o.p.s. se dotázala primátorky Štěpánky Fraňkové, z jakého důvodu se má náhrada škody řešit soudní cestou, když skutková podstata se jeví jednoznačně. Paní primátorka odpověděla, že využití právního poradenství bylo jen a pouze na mém rozhodnutí a město prý není oprávněno hradit škodu z veřejných prostředků.

   Kdybych se ovšem na právníka neobrátil, visely by pomluvy na radničním webu dosud. Město mohlo škodu uhradit a pak ji vymáhat po těch, kteří ji způsobili. Podle Otevřené společnosti je neochota k náhradě škody "pokračováním arogance" ze strany radnice.

   A jak dopadlo přestupkové řízení? Nekonalo se. V oblasti občanského soužití totiž nestačí, že policie věc předá městskému úřadu. Návrh na projednání přestupku musí podat poškozený, a to do 3 měsíců od spáchání přestupku. O tom má policie občana poučit, což se nestalo. O předání věci na magistrát mě policie informovala 1 den po uplynutí lhůty.

   Miroslav Šimon