Zastupitelé jednali o parku 26. 6.

26.06.2012 21:00
 
Zprávy pro zastupitele

     Zastupitelé obdrželi zprávy, které si vyžádali v květnu. Ve zprávě o ekonomické přiměřenosti srovnává město cenu za obnovu parku (1 m2) se čtyřmi parky s desetkrát menší rozlohou. Město zřejmě nenašlo v České republice park se srovnatelnou rozlohou, který by byl takto draze opraven s evropskými dotacemi. Přitom např. oprava Komenského sadů v Ostravě s třikrát větší rozlohou stála 29 milionů Kč.

    Zastupitelé neřešili, co se stane, když město nedostane dotaci, o kterou zatím ani nepožádalo. Město dosud nemá ani povolení ke kácení dřevin. Zastupitelé nereagovali na upozornění OS, že jim v podkladech byla předložena mylná informace ve smyslu, že environmentální kritéria jsou dobrovolná, přestože ve skutečnosti jsou závazná. Podle názoru OS projekt tato kritéria nesplňuje.

    Ve zprávě se uvádí, že projekt je ekonomicky přiměřený a není důvod se domnívat, že dotace nebude přidělena. Realizace projektu bude zahájena zkraje července, aby nedošlo k ohrožení čerpání prostředků z IPRM Přitažlivé město. Z těchto prostředků je dosud vyčerpáno 140 mil. Kč, přičemž do poloviny roku 2013 je nutno vyčerpat 290 mil. Kč. Pokud by město tento plán neplnilo, mohlo by údajně dojít k tomu, že bude muset vrátit dotace na všechny projekty.

    

Nové návrhy    

    Na žádost pardubických historiků podal zastupitel Snopek návrh, aby se upustilo od budování rybníku u zámeckých hradeb. Pro hlasovalo 6 zastupitelů, proti 8, zdrželo se 19, nehlasovali 2.

PRO zrušení rybníku: Rubeš (nez.), Snopek, Studnička, Fülle, Kmošťáková (KSČM), Kasič (ČSSD)

PROTI: Fraňková, Bílek, Koláček, Erban, Skalický, Vavřina (SPP), Hlaváč (Pardubáci), Chmelař (ČSSD)

    Zastupitelé dále hlasovali pro úsporný návrh občanských sdružení, kterým by se celkové náklady snížily zhruba na 35 milionů Kč. Návrh předložil zastupitel Vavřička. Pro hlasovalo 8 zastupitelů, proti 12, zdrželo se 13, nehlasovali 2.

PRO: Rubeš (nez.), Snopek, Studnička, Fülle, Kmošťáková (KSČM), Vavřička, Kasič (ČSSD), Franc (ODS)

PROTI: Fraňková, Bílek, Erban, Skalický, Koláček, Vavřina (SPP), Brendl, Hlaváč, Košař (Pardubáci), Baťa, Kramazov (ODS), Kučerová (ČSSD)

 

Revitalizace začala již v březnu

     Kontrolní výbor zastupitelstva došel k závěru, že "pěstební zásah" v březnu byl součástí projektu. Město přitom ve sdělovacích prostředcích uvádělo, že tento zásah nemá žádnou souvislost s realizací projektu, že by k takovému zásahu muselo dojít v každém případě. Když členové výboru oslovili pana náměstka Brendla, řekl jim, že pěstební zásah byl součástí projektu revitalizace Tyršových sadů. Závěr kontrolního výboru tedy oficiálně usvědčuje město z šíření nepravdivých informací (viz např. zde nebo zde).

    Bylo také zjištěno, že ve výkazu o kácení dřevin chyběly jehličnaté stromy, což bylo na podnět výboru opraveno. Zásah stál 530.000 Kč.