U nádraží zůstane nejméně 15 vzrostlých stromů

09.11.2012 17:10

Na jednání OS Chráníme stromy se zástupci samosprávy a s projektantem se podařilo dosáhnout toho, že při realizaci projektu Přednádraží bude zachováno 15 vzrostlých stromů - mimo jiné 4 javory červenolisté, 4 platany a 4 lípy. Plán původně počítal s jejich skácením. Doufáme, že se podaří zachovat i dvě další lípy, na jejichž místo má být podle projektu posunuta zastávka MHD. Jsme toho názoru, že v tomto konkrétním místě lze zvolit řešení, které by umožnilo zachovat alej lip jako celek, aniž by tím utrpěla architektonická úroveň návrhu.

K jednání o zachování zeleně v prostoru přednádraží (26. 10.)