Jednání zástupců iniciativy s vedením města a projektantem

23.09.2011 15:04

Proběhlo jednání, kterého se za stranu iniciativy proti kácení účastnili RNDr. Svobodová, p. Jirout, RNDr. Lemberk, ing. Linhart, MUDr. Seiner, za vedení města primátorka Štěpánka Fraňková a náměstek František Brendl. V druhé polovině se k jednání připojili ing. Jiránek s kolegy z architektonického týmu New Visit.

Jednání, jehož svolání bylo reakcí na stoupající protesty občanů proti postupu v Tyršových sadech, bylo ovšem od první chvíle zásadně ovlivněno informací, že zásahem České inspekce životního prostředí bude jakékoliv kácení v Tyršových sadech až do nového posouzení zastaveno. Podnět k přezkoumání rozhodnutí o kácení, které vydal první městský obvod, podal Klub přátel Pardubic. Pracovník magistrátu, který byl krátce na jednání přítomen vysvětlil, že "právní vady" kterými vydané povolení trpí, spočívají v podstatě v nedostatečném zdůvodnění, proč mají být jednotlivé stromy a keře pokáceny a potvrdil, že podle jeho odborného názoru je rozhodnutí o kácení opravdu v rozporu se zákonem. Čistým právním jazykem tak inspekce konstatuje v podstatě to samé, co po celou dobu tvrdíme my, odpůrci kácení, že zdůvodnění pro kácení není postačující.   Co přesně toto rozhodnutí státního orgánu znamená a jak bude město dále postupovat, není v tuto chvíli jasné, ale dle vyjádření paní primátorky je velmi pravděpodobné, že město nebude riskovat a raději projekt revitalizace stáhne z dotovaného programu rozvoje města a pokusí se ušetřené prostředky přesunout do jiných projektů. 

V další fázi jednání jsme se pokoušeli paní primátorce a panu náměstkovi vysvětlit naše argumenty, lze snad říci, že jsme se dohodli na tom, že nám město připraví některé další materiály a informace i na tom, že nás bude aktivně informovat o dalších krocích, na druhou stranu jsme byli vyzváni, abychom po prostudování těchto materiálů přišli s konkrétnějšími návrhy, jak v parku postupovat. Z jednání nevzniklo žádné společné stanovisko nebo závěr.

Jednání za účasti projektanta bylo o poznání napjatější, ze strany projektanta prakticky po celou dobu zaznívala především tvrdá obviňování na stranu zástupců iniciativy z manipulování veřejností, uvádění nepravdivých údajů, poškozování zájmů města z naší strany ap. Ostatně útoků z podjatosti nebyl ušetřen dokonce ani právník magistrátu, který přišel jen vysvětlit, v čem spočívají závady povolení ke kácení. Potvrdil se tak náš předpoklad, že se jako občanské sdružení musíme snažit především o dialog s městem a jeho zastupiteli a jeho úředníky. Zdá se ( a myslím podle reakcí pánů z New Visit, že oboustranně), že přímá spolupráce mezo občanskými sdruženími a touto projekční kanceláří by asi byla velmi problematická. (MS)

Vyjádření primátorky města si poslechněte zde.