K jednání o zachování zeleně v prostoru Přednádraží

26.10.2012 15:12

    V tomto týdnu proběhla jednání mezi zástupci občanských sdružení, vedení města, vedení městského obvodu a projektanty ohledně možnosti zachování některých stromů a keřů v průběhu výstavby multimodálního uzlu – tedy v tzv. „projektu Přednádraží“. Je nutno připomenout, že tři občanská sdružení – Chráníme stromy, Zelená pro Pardubicko a Sdružení pro ekologii Mikulovice podala svoje připomínky k tomuto projektu již před řadou měsíců. Teprve ale až po přednesení našich námitek na půdě zastupitelstva se celá věc pohnula kupředu.

    Zastupitelé se totiž drtivou většinou přiklonili k tomu, že rozsah kácení musí být spolu se zástupci občanských sdružení znovu prověřen. Právě to bylo obsahem jednání tohoto týdne. Zdá se, že se nám podařilo přesvědčit zástupce města a městského obvodu, že kácení některých stromů by bylo zbytečné a že naopak jejich zachování může celkovému výsledku prospět. Pokud se podaří dohodu z tohoto týdne i formálně potvrdit, bude to znamenat, že za cenu pouhých několika drobných změn v projektu bude zachráněno minimálně 15 vzrostlých stromů. To není málo, protože projekt si podle oficiální žádosti měl původně vyžádat skácení zhruba 40 velkých stromů.

    Největší radost máme ze záchrany dvou nádherných platanů v prostoru mezi nádražím a poštou a i nás samotné překvapilo, jak snadné bylo nakonec dohodnout drobné změny v projektu tak, aby tyto překrásné stromy mohly zůstat stát.

    Největší diskusi jsme naopak museli vést ohledně zachování části lipové aleje mezi poštou a nádražím, kde původně měly padnout (až na jednu) všechny vzrostlé a zdravé lípy. I zde se ale nakonec u naprosté většiny stromů podařilo prosadit jejich zachování.

    Obrazovou dokumentaci najdete zde.

    Pozitivní výsledek jednání má pro nás i další hodnotu, nejen tedy záchranu konkrétních stromů. Zdá se, že jsme se ve městě za ty skoro dva roky sporů a diskusí u různých projektů snad poněkud posunuli a že si stále více politiků, úředníků i projektantů začíná uvědomovat, jakou hodnotu má zeleň (stromy i keře) v pardubických ulicích. Bylo by dobré, kdyby všechny nové stavební projekty města byly vždy zadávány i s podmínkou maximálně šetrného přístupu k existující zeleni.

    Miroslav Seiner, Občanské sdružení Chráníme stromy