K vykácení stromů v ulici V Ráji

08.09.2014 18:38

     V sobotu 6. 9. 2014 došlo v rámci rekonstrukce ulice V Ráji k vykácení všech vzrostlých stromů. K tomuto vykácení došlo údajně, jak jsme zjistili při snaze kácení zabránit, na základě označení všech těchto stromů jako bezprostředně ohrožujících. Před kácením neproběhlo standardní povolovací řízení k odstranění dřevin, neboť projekt počítal se zachováním těchto stromů.

     Budeme požadovat důkladné vyšetření celého případu nezávislou institucí, neboť máme podezření, že v tomto případě došlo k porušení zákona. V tomto smyslu jsme již podali podnět České inspekci životního prostředí. Předali jsme inspekci i fotodokumentaci stromů jako důkaz, že kořeny některých z nich byly v průběhu stavby ořezávány a jinak poškozeny a že kmeny většiny stromů byly zcela zdravé.

     Je třeba zjistit, proč se původně zdravé a vitální stromy staly tak nebezpečnými, že je bylo nutno vykácet v mimořádném havarijním režimu. Je také třeba prošetřit, zda příslušné obecní a státní orgány plnily svoje povinnosti při přípravě projektu a při kontrole průběhu stavby. Pokud tomu tak nebylo, nebyly totiž ohroženy pouze stromy, ale i lidé. Pád jednoho stromu v minulém týdnu je toho důkazem.

     Ve všech civilizovaných zemích vidíme maximální snahu uchovávat ve městech vzrostlé stromy nejen pro jejich estetickou funkci, ale současně pro jejich významně pozitivní vliv na zdraví obyvatel. Projekční a stavební činnost musí být prováděna tak, aby zdravá zeleň nebyla stavbou poškozena. Naštěstí i v naší zemi máme zákony, které na toto myslí. Budeme se snažit, aby byly v případě tohoto incidentu důsledně uplatněny.


spolek Chráníme stromy


Z ulice na Dukle zmizely stromy  (idnes.cz)

Projekt ulice V Ráji šel přes mrtvoly. Buď lidí, nebo stromů  (deník.cz)