Kde jsou příčiny komplikací projektů revitalizace?

18.03.2013 14:08

    Náměstek Koláček svým útokem na demokratické vymoženosti občanské společnosti (Radniční zpravodaj č. 3) odhaluje hluboký chaos v úřadu magistrátu města Pardubic. Ano, je možné, jak se píše v článku, že na magistrátu "jednotlivci a úzké zájmové skupiny brzdí projekty".

    Nevhodná zadání, špatně připravené projekty, hrubé chyby a nezákonné postupy v řízení při přípravě realizace různých projektů, na které jednotliví občané i občanská sdružení od počátku upozorňují, nesou své "ovoce". Neschopnost magistrátu zvládnout  účelnou a citlivou revitalizaci parků, např. Tyršových sadů, kterou si přejí jak občané, tak i zainteresovaná občanská sdružení, vyplývá i z faktu, že ač se o to magistrát pokouší přes 10 let, skutek utek. Vždyť podle původního harmonogramu měla být revitalizace Tyršových sadů kompletně hotova již na konci listopadu minulého roku!

     Magistrát má pocit, že sám zná vše lépe než "hloupí občané", kteří by udělali lépe, kdyby poslušně a s potleskem přijímali všechna jeho rozhodnutí. Proto nehodlá přiznat své chyby, ale obviňuje všechny kolem sebe. Jednou dodavatele stavby (fy D.I.S.), který odstoupil kvůli zmatkům v projektu a finančním disproporcím realizace, jindy obviňuje občanská sdružení, která zákonným způsobem upozorňují na nejkřiklavější přehmaty magistrátu. 

    Náměstek Koláček se nám pokouší vsugerovat, že tzv. mlčící většina občanů chyby a postupy magistrátu podporuje. To je demagogie. Naopak, mnohokrát již tisíce občanů vyjádřilo podporu občanským sdružením v jejich úsilí o citlivou revitalizaci parku, bez bombastických nákladů na zbytečnosti (vždyť finančních prostředků se zoufale nedostává na jiných místech města). Kde bere takové informace, když "většina mlčí"? Není podpora mlčící většiny občanů náhodou na druhé straně?

    Je příznačné, že pan náměstek staví magistrát (město) a občany proti sobě jako soupeře; zřejmě si neuvědomuje, že magistrát je zde kvůli službě občanům Pardubic, ne naopak.

    Dokonce obviňuje jakési jednotlivce (!) ze "šprajců" a "diktátu menšiny".  Má-li pod tímto označením na mysli nějaké občany, může čtenářům říci, jak jednotlivec, který není dle zákona účastníkem řízení, může zablokovat projekty za desítky milionů!? – To je opět účelová dezinformace!

    Ptáme se, pane náměstku, kdo či které občanské sdružení a jak "blokuje" nějaký projekt? Není nám známo, že sdružení v Pardubicích cokoliv blokují; vždy postupují dle zákona. Nebo snad znevažujete úřední postup dle správního a jiných zákonů, a nazýváte jej u občanů "šprajcem"?

    Kde bere náměstek Koláček přesvědčení, že jeho tvrzení občané města spolknou? Nebo se opět spoléhá na "mlčící většinu" ?

 

Jaroslav Svoboda, OSCHS