Komuniké z jednání Rady a Zastupitelstva města Pardubic

13.10.2011 00:00

Tyršovy sady
 

Radní i zastupitelé města vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu na revitalizaci Tyršových sadů. Pokud má být projekt skutečně realizován, musí být s pracemi v parku započato do konce března 2012, kdy končí období vegetačního klidu. To předpokládá podání nové žádosti o povolení k odstranění dřevin do konce tohoto měsíce a následné kroky vedoucí k tomu, aby do konce roku 2011 mohla být podána žádost o podporu tohoto projektu z evropských fondů. Na zastupitelstvu však současně vystoupili zástupci odpůrců nadměrného kácení dřevin v Tyršových sadech a předali politikům petici, v níž vyjádřilo podporu jejich názorům více než 5 tisíc lidí. Přestože petice se týkala pouze kácení stromů a keřů, vyjádřili petičníci zásadní nesouhlas s celkovou koncepcí projektu a deklarovali, že učiní vše pro to, aby projekt v této podobě nebyl realizován. Zastupitelé se za této situace budou projektem revitalizace zámeckého parku znovu zabývat na svém příštím zasedání začátkem listopadu. Pokud vyjádří souhlas se stavebně-technickou částí projektu, která zahrnuje promenádu, odvodňovací zařízení či umělý vodní kanál, bude pokračovat diskuze nad počtem stromů, které budou skáceny. Negativní postoj bude s největší pravděpodobností znamenat definitivní konec revitalizace parku v aktuálně navrhované podobě a rozsahu.  

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/media/tiskove-zpravy/tz2011/tisk-111013.html