Krajský úřad zrušil povolení ke kácení

17.08.2012 15:17

Krajský úřad zrušil povolení ke kácení dřevin v Tyršových sadech, které v dubnu vydal Magistrát města Pardubic. Rozhodnutí je odůvodněno tím, že nebyl dostatečně vyhodnocen vliv vysoké hladiny spodní vody v parku na stromy a keře. Kácením by došlo jednorázově k velkému zmenšení listové plochy, a tím ke snížení výdeje vody do ovzduší. Tyto faktory by se mohly projevit ve změně vodních poměrů.

Nejprve bude nutné vyhodnotit stav vodního režimu na stávající i navrhované porosty. Měl by být posouzen rozsah kácení a vhodný výběr dřevin k výsadbě. Pak teprve bude možné nově rozhodnout.

Platné je povolení pro kácení javorů na Sukově třídě.