Lesopark na Dukle - 130 stromů padne kvůli cestám

29.07.2015 15:00

     

     V druhé polovině července začala "revitalizace" lesoparku na Dukle. Z tiskové zprávy města jsme se dověděli, že 130 stromů stojí v trase obnovovaných nebo nových cest. V lesoparku vzniknou unikátní osvětlené běžecké trasy v délce 1500 m nebo dvě venkovní posilovny.

     Náš spolek se v tomto případě řízení o kácení neúčastnil, protože lesopark je veden jako "les", zatímco spolky, které se věnují ochraně přírody, se mohou účastnit pouze řízení o kácení "mimo les".

     Obyvatelé Dukly se k záměru mohli vyjádřit v říjnu 2014 v ZŠ Resslova a veřejné projednání se konalo 2. 12. 2014 v KD Dukla. Je otázka, zda toto projednání bylo včas ohlášeno tak, aby se o něm veřejnost dověděla, a zda byli lidé informováni, co bude realizace projektu obnášet. Pozvánka na webu města nesla nenápadný název Lesopark.

     Zdaleka ne všem obyvatelům se záměr líbí. Jeden z obyvatelů Dukly píše: "Podle množství označených stromů bude číslo 130, o kterém hovoří tisková zpráva magistrátu, spíš jen plán. Ať už je to jak chce, je každého zdravého stromu škoda, zvlášť když roste hned za hustě obydleným prostorem. Kácet jen kvůli rozšíření stezek a pro větší pohodlí běžců je neúctou k přírodě a plýtvání jejím bohatstvím. O každý takový strom bychom měli pečovat a měli bychom být vděční za les - i když malý - hned u svých městských domovů. Když ho zbavíme přírodního charakteru a uděláme z něj městský park s atrakcemi na úkor stromů, neprospějeme tím ani přírodě ani sobě."

     Na fotografiích je vidět trasování stezek oproti současným - jedná se o dvojnásobné i větší rozšíření. Zatím se kácí především v jižní části a jedná se často o statné stromy. Na pařezu leží mobil pro porovnání velikosti. Mezi stromy určenými ke kácení jsou i vyfocení velikáni.

 

    Revitalizace dukelského parku začala (tisková zpráva města)