Lípy u nádraží projekt nezdržují

21.03.2013 17:52

    Náměstek Koláček obviňuje občanské sdružení, že zdržuje opravu Přednádraží kvůli dvěma lípám. Přitom dobře ví, že výběrové řízení na stavební firmu zatím neskončilo, a práce tedy nemohou začít. Krajský úřad, který vyřizuje odvolání města na kácení lip, by měl rozhodnout do 60 dnů, tedy v dubnu. Začátek stavby plánuje město na léto. Nakonec stavbu lze začít i bez kácení těchto dvou stromů.

    Proces povolení ke kácení zdržel magistrát tím, že žádost podal až dva měsíce po vydání stavebního povolení, na konci listopadu 2011. Správní orgán došel k závěru, že dřeviny nelze dobře posoudit v době vegetačního klidu, kdy jsou neolistěné, proto řízení přerušil do jara. Při včasném podání žádosti mohlo být povolení již dávno vydané.

    Magistrátu musí být známo, že podle zákona o ochraně přírody je nutné posoudit každý strom, což lze jen ve vegetační době. Měl by také znát dřívější vyjádření Nejvyššího správního soudu, že žádný projekt sám o sobě nemůže být dostatečným důvodem ke kácení.

 

9. 3. 2013 

    Důrazně se ohrazujeme proti výrokům náměstka primátorky v Radničním zpravodaji. Pan Koláček se snaží veřejnosti namluvit, že se prostřednictvím dvou stromů snažíme zablokovat rekonstrukci přednádraží. Není to pravda, celý článek je evidentně snahou očernit pardubická občanská sdružení.

    Občanská sdružení se zde proti ničemu neodvolávala, naopak souhlasí plně s hodnocením správního úřadu, který pokácení ze zcela věcných důvodů nepovolil. Odvolal se magistrát a nyní musí v řízení dokázat, že hodnota dvou plastových zastávek je vyšší než hodnota neporušené lipové aleje. Náměstek zde vlastně napadá nezávislé rozhodnutí úředníků a snaží se ovlivnit ty, kteří mají na magistrátu o tomto případu rozhodovat.

   

Stanovisko ke dvěma lípám u nádraží  (20. 12. 2012)