Magistrát bude rozhodovat o kácení

06.12.2011 17:39

Magistrát převzal od MO 1 správní řízení a bude rozhodovat o kácení stromů v Tyršových sadech

"Rada města Pardubic souhlasí s tím, že město Pardubice jakožto účastník řízení ve věci kácení dřevin v Tyršových sadech požádá Magistrát města Pardubic prostřednictvím Odboru majetku a investic MmP o převzetí věci dle § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu tak, aby Magistrát města Pardubic vydal usnesení, kterým by záležitost kácení dřevin v Tyršových sadech převzal namísto podřízeného správního orgánu - Úřadu městského obvod I - a rozhodl o této věci jako správní orgán nižšího stupně."

Usnesení č. 1851/2011