Magistrát zaplatil 60.000 Kč za inzerci

08.06.2012 16:50

Za čtyři plošné inzeráty o revitalizaci Tyršových sadů magistrát zaplatil 61.800 Kč. Inzerce vyšla koncem května a začátkem června v novinách. Město přitom každý měsíc vydává Radniční zpravodaj, který putuje do všech schránek. Jde nejen o plýtvání veřejnými prostředky, ale také o manipulaci se závěry znaleckého posudku Mendelovy univerzity.

V posudku se nikde nepíše, že "obnova parku zajistí jeho trvalou udržitelnost". Posudek uvádí, že na obnovu musí navázat "odpovídající péče s dostatečným finančním rozpočtem". Posudek přitom poukazuje na vysoký počet poškozených stromů v parku a uvádí, že "takto vysoký podíl poškozených stromů dokládá absenci dlouhodobé a systematické odborné péče."

V závěru posudku se neuvádí, že "navržený rozsah kácení odpovídá současné situaci", ale že odpovídá navrženému řešení. A to počítá s tím, že místo anglického parku vznikne "volný travnatý prostor s rozvolněnou stromovou vegetací".

Za částku 60.000 Kč mohlo město u odborné agentury objednat průzkum veřejného mínění, který by ukázal, zda si občané takovou změnu Tyršáků přejí, nebo nepřejí. Úplně by ale stačila anketa.