Menší průzkum veřejného mínění

24.06.2012 18:10

    Na konci května jsme provedli malý průzkum veřejného mínění.

    Celkem bylo v centru Pardubic dotazováno 50 náhodně vybraných obyvatel. Průzkum prováděla studentka, která informovala, že jde o průzkum mínění, který je určen pro zastupitele (jak jsme původně měli v plánu). Otázky četla z archu a zaznamenávala odpovědi.

    V průzkumu jsme dále nepokračovali, byl časově náročný - a zejména jsme si uvědomili, že i při dostatečném počtu respondentů (300) by jej město stejně prohlásilo za nedůvěryhodný. Cena za průzkum veřejného mínění odbornou agenturou by činila kolem 60.000 Kč, což je nad naše možnosti.

  

Respondenti

 • 24 mužů a 26 žen
 • Ve věkové skupině… osob
  • 15 až 20 … 9
  • 21 až 30 … 9
  • 31 až 40 … 9
  • 41 až 50 … 6
  • 51 až 60 … 7
  • 61 až 70 … 6
  • 71 až 80 … 4
 • Podle bydliště
  • 10 osob bydlících v centru
  • 25 osob ze sídlišť
  • 15 osob z jiných okrajových částí
 • Z dotazovaných navštěvuje park
  • Velmi často a pravidelně … 15
  • Občas nepravidelně … 19
  • Jenom výjimečně … 13
  • Prakticky vůbec … 3

 

Výsledky

 

 1. V Pardubicích probíhá spor o tom, jak má vypadat obnova Tyršových sadů. Do jaké míry Vás osobně tento problém zajímá?

Počet

%

 1. Velmi mne zajímá

10

20

 1. Docela mne zajímá

27

54

 1. Spíše mi je to jedno

10

20

 1. Vůbec mne to nezajímá

3

6

 


 1. Informuje, podle Vaší zkušenosti, radnice o plánované revitalizaci dostatečně?

počet

%

 1. Určitě ano

1

2

 1. Spíše ano

18

36

 1. Spíše ne

19

38

 1. Určitě ne

11

22

 1. Neumím posoudit

1

2

 

 1. Hlavní cesta v parku by měla být nahrazena promenádou s betonovým povrchem, pergolami, chodníkem z tropického dřeva a umělým vodním korytem. Líbí se Vám takový záměr?

počet

%

 1. Určitě líbí

1

2

 1. Spíše líbí

18

36

 1. Spíše nelíbí

16

32

 1. Určitě nelíbí

15

30

 1. Neumím posoudit

0

0

 

 1. Nové lavičky v parku mají stát zhruba 66 tis. Kč - jsou 4 m dlouhé, z nerezu a tropického dřeva. Líbí se Vám takový záměr?

počet

%

 1. Určitě líbí

0

0

 1. Spíše líbí

9

18

 1. Spíše nelíbí

13

26

 1. Určitě nelíbí

24

48

 1. Neumím posoudit

4

8

 

 1. Co si myslíte o následujícím názoru? Protože je projekt financován z evropských dotací, tak se při obnově parku má použít i dražších, nadstandardních nebo luxusních prvků, které by si město jinak nemohlo dovolit.

počet

%

 1. Určitě souhlasím

0

0

 1. Spíše souhlasím

12

24

 1. Spíše nesouhlasím

23

46

 1. Určitě nesouhlasím

15

30

 1. Neumím posoudit

0

0

 

 1. Co si myslíte o následujícím názoru? Při obnově parku by mělo být zachováno co nejvíce současných stromů a keřů, pokud jsou zdravé a nejsou nebezpečné.

počet

%

 1. Určitě souhlasím

41

82

 1. Spíše souhlasím

7

14

 1. Spíše nesouhlasím

1

2

 1. Určitě nesouhlasím

1

2

 1. Neumím posoudit

0

0