Město podepsalo smlouvu

26.10.2011 10:28

Město podepsalo smlouvu o dílo se zhotovitelem (společnost DIS, Brno), patrně již 13.10.