Město úspory nechce

24.06.2012 21:34

    Ve čtvrtek předložila občanská sdružení návrh na úsporu zhruba poloviny nákladů při obnově parku. V pátek město přispěchalo s tiskovým prohlášením, že odmítá "úspory" ekologů. Městu zřejmě docházejí argumenty, protože se místy uchyluje až k demagogii:

Tisková zpráva města 22. 6.

    Občanská sdružení nenavrhují, aby se hlavní cesta v parku neopravila, ale aby se nebudovala z betonu. Projektant v dodatku smlouvy s městem uvádí, že betonová promenáda není dogma a že mu není znám záměr města v této věci (březen 2010). Na základě rozhovorů s mnoha návštěvníky parku si dovolujeme tvrdit, že naprosté většině z nich se tento záměr nelíbí. Město se nenamáhalo udělat ani anketu. Cesty v parku budou drenážované a odvodněné, to se pochopitelně týká i hlavní promenády. Není tedy nutné ji budovat z betonu.

    Schodiště z náměstí Republiky není zdevastované, pan Brendl si jej možná plete se schodištěm ze Sukovy třídy, které je potřeba opravit. Rozhodně však není potřeba budovat několikanásobně širší schodiště za 8 milionů.

    Panu Brendlovi ušlo, že nenavrhujeme zrušit pouze lávky přes umělý potok, ale celý potok. K budování vodních prvků v blízkosti zámeckých hradeb se negativně vyjádřili pardubičtí historikové. Jejich názor město vytrvale ignoruje.

    Posudek Mendelovy univerzity neuvádí, že park se rozpadá, nýbrž, že objekt nelze dlouhodobě udržet v rámci udržovací péče. Občanská sdružení od začátku prohlašují, že park obnovu potřebuje. Navrhují ovšem, aby byla provedena s menšími náklady, šetrně k životnímu prostředí a ke stávajícím stromům a keřům. Novou petici s tímto požadavkem podepsalo 6750 lidí.

    Tvrzení, že vynecháním promenády a umělé vodní soustavy by se z parku stal paskvil, nemá žádné opodstatnění. Umělá vodní soustava má být nikoli v Tyršových sadech, ale na druhé straně zámku (v tzv. podzámeckém biotopu), a lze ji z projektu snadno vypustit. Promenádu lze opravit jako ostatní cesty, včetně vybudování drenáže, aby se na ní nedržela voda.

     Není pravda, že projekt je plně připravený k realizaci - chybí povolení ke kácení stromů a město dosud nepožádalo o dotaci. Zahájení stavby začátkem července je rizikovým podnikem, který může ohrozit jak samotný park, tak rozpočet města. Verze, kterou předložila občanská sdružení, mimo jiné umožňuje začít s realizací projektu až po přidělení dotace, protože zahrnuje menší objem prací.

    Naproti tomu "úprava", kterou udělalo město - a kterou raději zastupitelům ani neukázalo - je nesmyslná a nerealizovatelná. Žádat o dotaci s projektem, ve kterém jsou prázdné obdélníky, může mimo jiné znamenat zvýšení nákladů z rozpočtu města.

    Tiskové prohlášení ukazuje, že město odmítá veškeré úspory, přestože smlouva vypuštění některých prvků umožňuje. Pan Brendl dokonce zastupitelům tvrdil, že projekt nelze zlevnit, a naopak si nechal odhlasovat navýšení částky téměř o 20 %.