Městský obvod nepovolil magistrátu kácení

18.01.2013 16:16

Úřad městského obvodu 1 zamítl žádost magistrátu o kácení 30 stromů u rozestavěné sportovní haly vedle Tyršových sadů. Podle posouzení AOPK (Agentury ochrany přírody a krajiny) je stav 28 stromů výborný nebo dobrý, s výbornou nebo mírně narušenou vitalitou. Největší topol má obvod kmene 170 cm.

Proti kácení stromů se jako účastník řízení vyjádřilo o. s. Zelená pro Pardubicko: "V současné době není nezbytně nutné odstranění tak velkého počtu dřevin nacházejících se v lokalitě ve středu města, protože zatím není jasné budoucí využití tohoto území."

ÚMO 1 dospěl k závěru, že vlastník (město) ve své žádosti neuvedl žádné závažné důvody a ve většině případů se jedná o zdravé a vitální jedince s vysokou funkční a estetickou hodnotou.

Poznamenejme, že přibližně 30 stromů zde bylo skáceno již v březnu 2012 při zásahu v Tyršových sadech. Magistrát využil toho, že ke kácení stromů do obvodu 80 cm není třeba povolení.