Na Špici probíhá kácení

19.02.2013 16:56

V parku Na Špici probíhá kácení asi 180 ks stromů. Podle znalce je naprostá většina z nich ve špatném stavu.

Stromy určené ke skácení jsou označené tečkou, stromy určené k ořezání jsou označené křížem.

Město na přípravě plánu kácení i výsadeb spolupracuje s občanským sdružením Chráníme stromy. Sdružení se zásahem v dohodnutém rozsahu souhlasí, práce v parku bude průběžně monitorovat.

Velké množství dřevin bylo v parku vykáceno již v lednu 2012 - blíže zde.