Nepravdivá tvrzení radnice o ceně opravy Tyršových sadů

09.07.2014 17:44

Údaje poskytované v posledních dnech pardubickou radnicí o ceně projektu revitalizace Tyršových sadů jsou nepravdivé

     V tiskových zprávách radnice i ve vyjádřeních politiků se nyní opakovaně a nesprávně uvádí, že cena opravy parku má být "necelých devadesát miliónů korun". Cena 86,8 mil Kč je ovšem vysoutěžená cena veřejné zakázky bez DPH, nikoli cena, kterou město musí fakticky zaplatit. Reálným výdajem je samozřejmě i daň, kterou si město u této investice nemůže nijak odpočítat.

     Jak lze zjistit z veřejně dostupného návrhu rozpočtu města na rok 2014, je ve skutečnosti rozpočet celé akce 107 mil. Kč, přičemž dotace činí maximálně 76,4 mil. Kč.

     Z těchto čísel tedy vyplývá, že pardubický rozpočet bude muset vložit do projektu "revitalizace" více jak 30 miliónů Kč. Podle našich odhadů by tato částka sama o sobě postačovala na kvalitní obnovu parku, oproštěnou od sporných a zbytečně nákladných prvků. Jsme přesvědčeni, že vedení města publikuje tyto zavádějící údaje záměrně, protože politici před volbami nechtějí, aby veřejnost zkoumala, jaký bude v Tyršových sadech skutečný poměr mezi náklady města a příjmem z dotací a zamýšlela se nad tím, jak se veřejné peníze v Pardubicích utrácejí.

     Navíc všechny výše uvedené výpočty platí jen za předpokladu, že bude dotace potvrzena v plné výši a že nedojde k navýšení ceny v případě víceprací. Zatímco částka dotace je maximální možná a nelze zcela vyloučit její krácení, tak reálné náklady se v průběhu stavby mohou navyšovat, jak je tomu u podobných projektů vcelku pravidelně. Veškerá taková případná navýšení půjdou již zcela na vrub města a jeho rozpočtu.