O stromech u nádraží se bude jednat

05.10.2012 15:14

    Zastupitelé schválili finance na projekt Multimodální uzel veřejné dopravy (Přednádraží). Předpokládaná cena realizace projektu je 211,5 mil. Kč, z toho město zaplatí 63 milionů.

    Předseda o. s. Chráníme stromy MUDr. Miroslav Seiner informoval zastupitele, že v rámci projektu mají být vykácené všechny stromy v této lokalitě, včetně stromořadí lip, které jsou ve věku kolem 30 let. Požádal zastupitele, aby uložili náměstku primátorky ověřit možnost dílčími úpravami projektu zachránit větší množství vzrostlých stromů.

    Návrhu se ujal přímo náměstek Ing. Martin Bílek s tím, že je ochoten o zachování stromů s občanským sdružením jednat, a zastupitelé návrh přijali. "Jsem připraven projít každý strom. Pokud najdeme i jeden strom, který nebude nutné odstranit z hlediska celého projektu, tak si myslím, že já v tom nedivím problém," řekl Bílek. 

    Blíže zde: Tisková zpráva s projevem (pdf)

 

    S připomínkami k projektu vystoupili i další občané. Ing. Zdeňka Plecháčková (SZ) uvedla, že projekt nepovede ke zlepšení dopravní situace a že dojde ke zhoršení kvality bydlení a života pro obyvatele.

    Blíže ZDE (pdf)

 

    Ing. Novotný řekl, že nebyl přijat levnější a kvalitnější projekt; město chystá další dopravní stavby, které jsou rovněž málo promyšlené.

    Zastupitel Ing. Miroslav Rubeš (nez.) se vyslovil pro zachování co největšího množství zeleně a pro redukci projektu a jeho celkové zlevnění. 

    Náměstek primátorky oznámil údajný příslib ministra dopravy, že v případě realizace projektu bude stát financovat lávku přes kolejiště, která spojí nádraží se sídlištěm Dukla (za zhruba 55 mil. Kč). Celkové náklady tak překročí čtvrt miliardy korun.

 

    19. 10. 2012

    Podle sdělení ministerstva dopravy může být lávka společnou investicí Pardubic a SŽDC. Pan ministr slíbil pouze vytvoření pracovní skupiny, nikoli financování lávky.

 

Tisková zpráva města Pardubice

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/projekt-prednadrazi-v-pardubicich-ma-zelenou/

Zpráva ministerstva dopravy

https://www.mdcr.cz/cs/Media/Ministr+dopravy+navstivil+Pardubicky.htm