Občanská sdružení představila úsporné řešení

21.06.2012 20:07

Občanská sdružení Zelená pro Pardubicko a Chráníme stromy dnes představila úsporné řešení obnovy Tyršových sadů. Navrhují ze stávajícího projektu vypustit betonovou promenádu, umělou řeku a rybník, schodiště z nám. Republiky pouze opravit. Tím by se ušetřila asi polovina nákladů, celá oprava by stála zhruba 32 mil. Kč bez DPH.

Protože by došlo ke snížení rozsahu prací, zůstala by v platnosti územní rozhodnutí a stavební povolení. Pokud by ze změny vyplynula nutnost vypsat nové výběrové řízení na dodavatele stavby, občanská sdružení jsou přesvědčena, že vzhledem ke snížení rozsahu prací to lze stihnout, aniž by byl ohrožen konečný termín realizace, který vyplývá ze zásad pro čerpání dotací.

Ve smlouvě s projektantem se uvádí, že "klient (tj. město) si vzhledem ke svým finančním možnostem vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla. Takto upravený rozsah díla či posun termínů musí být smluvně ošetřen v dodatku této smlouvy o dílo."