Občanské sdružení Chráníme stromy reaguje na názory architekta revitalizace Tyršových sadů

01.11.2011 16:02

V průběhu října vyšly v Pardubickém deníku a v MF Dnes dva rozhovory s autorem projektu revitalizace Tyršových sadů ing. Jiránkem.  Rádi bychom na tyto články reagovali.

Zveřejňujeme konkrétní a doložitelná fakta

Především se ohrazujeme proti obvinění, že se snažíme manipulovat názorem veřejnosti. Prosíme všechny občany, kteří si chtějí sami udělat vlastní a nezávislý názor, aby navštívili stránky www.tyrsaky.cz a posoudili, jak vypadá tato údajná manipulace. Námi provozované internetové stránky jsou nejúplnějším zdrojem informací o plánech v Tyršových sadech se všemi dostupnými odkazy a dokumenty, a to včetně zveřejňování názorů druhé strany. Chceme, aby žádný občan města ani žádný zastupitel nemohl říci, že o pravé podobě záměrů v Tyršových sadech nevěděl. Protože až dojde ke kácení, bude na nadávání a stížnosti pozdě.  

Projekt známe - a právě proto s ním nesouhlasíme

Ohrazujeme se proti obvinění, že neznáme projekt, který kritizujeme. Vycházíme od počátku z veřejně přístupných podkladů, které zpracoval a předložil buď sám projektant, nebo město jako investor. Není povinností občanů studovat detaily technické dokumentace, pokud má projektant dojem, že veřejnost nemá k dispozici všechny důležité informace, nic mu nebrání je zveřejnit. Opakovaně například žádáme, aby byl veřejnosti předložen aktuální a úplný seznam kácených stromů a keřů s ohodnocením jejich zdravotního stavu a se zdůvodněním, proč mají být vykáceny. Město nezveřejnilo dosud dokonce ani plánované celkové náklady na projekt a jeho jednotlivé části, protože uváděná suma 70 milionů v žádném případě nepokrývá prezentované záměry.  A ukázalo se, že nejsou dosud ani odhadnuty budoucí provozní náklady parku.

Odpovědnost nesou především zastupitelé

Znovu opakujeme, že naším cílem je zachránit v parku co nejvíce zdravých stromů a keřů a nadále tvrdíme, že zdůvodnění pro likvidaci velké části z nich je nedostatečné. Našimi partnery pro tuto diskusi jsou zastupitelé a  radní města a nikoli projektant. Minulá vedení města a městský architekt nesou odpovědnost za to, jak byla architektonická soutěž zadána a jaký projekt byl vybrán k realizaci. Současné vedení města se ale nemůže schovávat za názor projektanta nebo za minulá rozhodnutí a musí nést plnou odpovědnost za to, jak celý projekt obnovy parku proběhne.

Magistrát stále pokračuje v projektu beze změn – kácení se blíží

Chceme občany upozornit, že bohužel vznikl mylný dojem, že tzv. projekt revitalizace je zastaven nebo že je „blokován“ odpůrci kácení. Naopak! Rada města činí nadále veškeré kroky k tomu, aby mohla být celá akce co nejdříve spuštěna. Město má všechna potřebná povolení s výjimkou povolení ke kácení, které muselo být pro zásadní vady zrušeno. V tuto chvíli není jasné, jak bude nové správní řízení o kácení probíhat. Stále chceme věřit, že výroky paní primátorky o potřebě nové formy komunikace s veřejností nebyly jen plané fráze a že občanská sdružení se budou moci stát účastníky povolovacího řízení. Spor kolem Tyršových sadů už totiž v tuto chvíli není jen sporem o desítky stromů, ale i testem, do jaké míry jsou v našem městě respektovány demokratické principy.