Obnovu Tyršových sadů oddalují především chyby radnice

07.11.2013 19:36

     V MFD minulý týden vyšel článek, týkající se obnovy Tyršových sadů a ceny, kterou nabídly stavební firmy. V jeho závěru se konstatuje, že není vůbec jasné, zda se začne stavět, neboť Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dosud neskončil prošetřování této veřejné soutěže. Závěr článku může pro nezasvěceného vyznít tak, že podpisu smlouvy brání svými stížnostmi pardubická občanská sdružení, která tento projekt dlouhodobě kritizují. Tak to ale není. Pokud ÚOHS v tuto chvíli tento projekt řeší, pak jde zřejmě o námitky některého z účastníků soutěže, nikoli o stížnosti pardubických ekologických sdružení.

     Je užitečné provést malou rekapitulaci. Na jaře 2012 pan náměstek Brendl prohlásil, že se projekt bude realizovat v původní navržené podobě. Stavba měla začít, přestože jsme varovali, že projekt nemusí získat potřebnou dotaci z evropských fondů. Vybraný dodavatel ovšem v den předání staveniště od zakázky odstoupil, a to z důvodů, které se už asi nikdy řádně nevysvětlí. Pro rozpočet města to ovšem bylo obrovské štěstí, neboť již o dva měsíce později bylo jasné, že projekt nedostane v této podobě dotaci, na kterou město spoléhá. Expert který žádost o dotaci posuzoval, označil záměr za nerealizovatelný kvůli „podstřelené“ ceně. Pokud by v tu dobu stavba již běžela, musela by se celá zaplatit z městských peněz.  

     Město tedy muselo projekt přepracovat. Nejen kvůli negativnímu hodnocení realizovatelnosti, ale také bylo třeba, aby se nové stavby v parku vyhnuly některým stromům a keřům, jejichž kácení nebylo tehdy (a není dodnes) úřady povoleno. Některé prvky se proto z plánů vypustily nebo zlevnily – jen celková plánovaná cena kupodivu zůstala stejná! Uběhlo zhruba dalšího půl roku.

     Teprve na začátku března 2013 byla vyhlášena nová soutěž na dodavatele, která měla být podle původních předpokladů uzavřena na konci dubna. Vedení radnice přesvědčovalo, že pokud se stavba zahájí na podzim, lze vše stihnout. Jenže soutěž o dodavatele se z neznámých důvodů protáhla o dalšího půl roku a místo v dubnu byly obálky otevírány v říjnu. Proč? Vedení radnice to zatím nevysvětlilo. Jasné je jen to, že zadávací dokumentace byla v průběhu soutěže opakovaně měněna a doplňována.

     Příslib dotace mezitím město získalo, nicméně musí vyčerpat 95 % přidělených prostředků do poloviny příštího roku. V případě Tyršových sadů se to vzhledem k posledním časovým posunům nedá zvládnout. Paní primátorka tvrdila zastupitelům, že se podmínky pro dotaci ještě určitě změní, ale je zde nějaká záruka? Pokud by tento zbytečně nákladný projekt nakonec platilo město ze svého, byl by to ten nejhorší možný výsledek.

     Celý příběh revitalizace Tyršových sadů bohužel potvrzuje, že někteří pardubičtí politici problémy a rizika projektu opakovaně bagatelizují. Ostatně i verdikt ÚOHS, že soutěž o projekt neproběhla podle zákona, vydávají málem za svoje vítězství jen proto, že ÚOHS byl k radnici milosrdný a vyměřil pokutu (naštěstí pro městský rozpočet) jen symbolickou a preventivní.

     Pardubičtí politici dávají rádi našemu občanskému sdružení nálepku „odpůrci obnovy parku“. Jenže je to právě naopak. Jsme zásadními příznivci obnovy parku, ale důslednými kritiky tohoto konkrétního projektu, který považujeme za nešetrný a megalomanský. Kdyby město v roce 2011 vyslyšelo naše námitky a varování a projekt včas upravilo, mohla být obnova již dokončena se všemi nezbytnými prvky – opravou cest, laviček, osvětlení, odvodnění. Taková revitalizace Tyršových sadů by stála odhadem polovinu současné ceny. Jenže právě to možná někomu vadilo.

 

     Miroslav Seiner, Občanské sdružení Chráníme stromy