Odpověď na petici

20.11.2011 17:29

Vážený pane Luňáku,

dovoluji si reagovat na Vaši petici proti nadměrnému kácení a za zachování přírodního charakteru parku Tyršovy sady, která byla předána paní primátorce na jednání mimořádného Zastupitelstva města Pardubic dne 12. října 2011. Touto peticí občané města vyjadřují nesouhlas s masivním kácením stromů v Tyršových sadech, které podle odsouhlaseného projektu povede k nezvratné změně tohoto nejrozsáhlejšího zeleného centra Pardubic a žádají o urychlené přehodnocení projektu s ohledem na zachování původního charakteru parku se stávajícími vzrostlými stromy a keři.

Při předání petice bylo předneseno MUDr. Seinerem oficiální stanovisko petičního výboru a občanského sdružení proti nadměrnému kácení v Tyršových sadech, které obsahovalo souhrn dle Vašeho názoru sporných bodů projektu a částí projektu, se kterými vy, jako petiční výbor, nesouhlasíte. Závěrem bylo doporučení zastupitelstvu odstoupit od stávajícího projektu.

Vaše požadavky byly vedením města projednány se závěrem, že zastupitelům města bude vítězný projekt předložen znovu k posouzení, a to včetně popsání současného stavu, znění petice a stanoviska občanského sdružení proti nadměrnému kácení v Tyršových sadech. Zastupitelé na základě těchto informací budou hlasovat o vyslovení podpory tomuto projektu.

Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že i nadále trvá moje nabídka hledání společného kompromisu v rozsahu odstraňování zeleně.

S pozdravem

František Brendl

náměstek primátorky města Pardubice