Odpověď z odboru životního prostředí

15.10.2011 10:25

Otázka

Dobrý den, zajímalo by mne proč kvůli výhledu na zámek nebo kvůli turistům (kteří se o něm stejně dozvědí z průvodce) se ničí příroda, spíše by se mělo diskutovat o katastrofální dopravě v centru Pardubic. Mimo jiné, když pokácíte stromy na Sukově třídě "půjde" jen větší hluk a zápach z automobilů přímo do Tyršových sadů, hodláte udělat nějaké zátarasy aby jste tomuto předešli?

 

Odpověď

Ing. Petr Veselovský, Odbor životního prostředí:

Kácení dřevin v parku vychází z koncepce řešení tohoto území, ve které se uvažuje o navrácení tohoto území do období Pernštejnů. Mimo jiné v té době zde byly louky bez stromů. Prokácením některých stromů a dosadbou nových dřevin bude tato vize Podzámeckého parku naplněna.

Javory na Sukově třídě jsou na hranici udržitelnosti a bezpečnosti, a proto je nutné je vykácet a nahradit novou výsadbou, která bude korespondovat s řešením Tyršových sadů.
(2011-05-25 08:05)

 

Zdroj:

https://tyrsovysady.pardubice.eu/faq.html