Bude se kácet méně?

04.03.2012 19:50

     V úvodníku Radničního zpravodaje 3/2012 se uvádí, že město přehodnotilo nutnost pokácení 60 stromů a některých keřů. To by byla dobrá zpráva. Ovšem občanská sdružení, která jsou účastníky řízení, o tom zatím neví. V nové žádosti města o povolení ke kácení z února letošního roku je prakticky původní seznam stromů. Vše by se mělo vyjasnit do konce března.

    Pan Brendl říká, že není zastáncem zbytečného kácení. Kdyby ale nebyli "odpůrci" zbytečného kácení, bylo by dnes v parku o polovinu stromů méně a zmizely by i všechny keře.

 

Od počátku se prý jednalo

    Pan náměstek líčí poslední rok jako dobu intenzivního jednání a hledání kompromisu. Tvrdí, že se zástupci sdružení bylo jednáno od samého počátku. Ve skutečnosti trvalo řadu měsíců, než město začalo brát názory veřejnosti a občanských iniciativ aspoň trochu vážně. Občanská sdružení byla vnímána jako obtěžující hmyz a o jednání o kompromisu vůbec nemůže být řeč.

    "Odpůrci" od začátku říkali, že se mají zbytečně kácet i zdravé stromy, a posudek AOPK i závěr inspekce životního prostředí jim daly za pravdu. Také ke změně nových výsadeb s ohledem na podmáčené stanoviště došlo na základě připomínek občanského sdružení. 

    Povolení ke kácení keřů pro Tyršovy sady původně vůbec neexistovalo. Teprve, když se o něj začalo občanské sdružení zajímat, došlo k zahájení řízení o povolení. Pak se občanské sdružení začalo ptát, jaké budou náklady na provoz a údržbu parku. Tento odhad neexistoval až do ledna letošního roku.

 

Park se neudržoval kvůli penězům

    V parku je mnoho poškozených stromů, což dokládá, že jsou dlouhodobě zanedbávané a neošetřované. Dlouholetou absenci péče o stromy uvádí i znalecký posudek. Kdo je za to zodpovědný? Proč se deset nebo dvacet let o stromy nepečovalo? Některé z nich musí být nyní skácené právě kvůli nedostatku odborné péče v minulosti.  

    Podle zpravodaje se "parky u nás v minulých letech, samozřejmě kvůli penězům, jen sekaly a uklízely, ale neudržovaly".  Na údržbu Tyršových sadů se v posledních letech vynakládalo kolem 1 milionu Kč ročně. Je možné, že další milion by stačil i na opravy, ošetřování a novou výsadbu dřevin.

    Údržba parku podle schváleného projektu bude podstatně dražší (nejméně 4,5 mil. Kč ročně). Přibudou prvky, které určitě nejsou nutné, ale jejich údržba a provoz budou nákladné. Pokud se každoročně nenajde dost peněz, bude draze opravený park chátrat.

 

Město - dobrý hospodář?

    Pan náměstek vykresluje představitele města jako dobré hospodáře, kteří jsou "povinni spravovat majetek co nejlépe". V této souvislosti by mohl v příštím úvodníku zpravodaje vysvětlit, proč se město donedávna nezajímalo o výši provozních nákladů. Ty během následujících 25 let mají převýšit částku 100 mil. Kč, což je víc než cena realizace.

    Zastupitelé se první hrubý odhad provozních nákladů dozvěděli až několik minut před finálním hlasováním, a to zřejmě jen díky nátlaku ze strany občanských sdružení.

    Ještě na konci října považoval pan náměstek vyčíslení nákladů na provoz za předčasné a počítal s ním až "v dalších fázích přípravy projektu". Informace o provozních nákladech v takto pozdní fázi nemá velký význam. Určitě ji není možné použít k úpravám v projektu směrem k významnému snížení provozních nákladů.

 

Zahrada stará 80 let

    Pan Brendl opakovaně říká, že na park 60 nebo 80 let nikdo nesáhl. Ve skutečnosti byl park obnoven naposledy v letech 1971-2 podle architektonického návrhu a dosadba probíhala ještě v 80. letech. Některé stromy jsou tedy teprve 20 leté.

    Není pravda, že občanská sdružení park obnovit nechtějí. Naopak, od začátku říkají, že park obnovu potřebuje. Snaží se však, aby obnova byla provedena citlivě ke stávající zeleni a k parku jako celku.

https://www.tyrsaky.cz/co-chceme/