Ohledně financování parku jsme se nezmýlili – bohužel!

16.07.2014 18:00

Reakce na tiskovou zprávu radnice - Spolek Chráníme stromy

Pardubická radnice reagovala včera tiskovou zprávou na námi zveřejněné informace o ceně projektu Tyršovy sady. Tisková zpráva podepsaná panem Brendlem sice dramaticky v titulku uvádí, že se v našich údajích mýlíme, ale paradoxně tato zpráva potvrzuje přesně to, na co jsme upozornili:

1.      
Cena celého projektu Revitalizace Tyršových sadů nebude "necelých devadesát miliónů", jak uváděla radnice v posledních týdnech opakovaně, ale mnohem více. Bude to 105 mil. Kč, pokud počítáme částku z podepsané smlouvy s firmou BAK, nebo 107 mil., pokud uvažujeme celou částku, včetně dalších výdajů, jak je uvedena ve schváleném rozpočtu města. To, že pouze u části projektu město mohlo žádat o dotaci, na věci nic nemění.  Projekt "Revitalizace", včetně kavárny a tzv. podzámeckého biotopu byl vždy představován i projektován jako celek a jako celek je uveden i v rozpočtu města.

2.      
Dotace, která činí "necelých 75 mil. Kč" je konečná a je v ní samozřejmě započtena i část "příspěvku na DPH". Rozdíl mezi celkovou cenou projektu a touto maximální výší dotace je oněch zhruba 30 mil. Kč, které město musí vydat ze svého rozpočtu, což je klíčová informace, kterou jsme chtěli, aby si veřejnost uvědomila.

3.      

Radnice, v rozporu s tvrzením pana Brendla, neuváděla až do našeho upozornění tyto informace přesně a úplně, o čemž svědčí všechny dosavadní červencové tiskové zprávy radnice, které převzala média, stejně jako rozhovor s paní primátorkou ze 7. 7. Ani jeden tento oficiální mediální výstup radnice neupozornil na to, že "necelých devadesát miliónů" tvoří jen část celkové ceny projektu.

4.      
Pan náměstek ve zprávě argumentuje, jako by snad výstavba Galerie Café nebo oprava severní části parku (tzv. podzámeckého biotopu) nebyla součástí projektu, ale to je samozřejmě nesmysl. Od počátku šlo o jeden koncept, jeden projekt, jeden rozpočet a dokonce jednu smlouvu o realizaci. A tedy také jde o jedinou společnou cenu.


Věnujeme maximální pozornost ověřování všech informací, které zveřejňujeme. Můžeme se samozřejmě zmýlit, ale domníváme se, že v tomto případě jsou naše informace zcela přesné a nemusíme na nich měnit vůbec nic.

Našim cílem je vystavovat lokální politiky kontrole ve věci nakládání s veřejnými prostředky i v tom, zda přesně a pravdivě informují občany. Na to, zda jsou peníze v Tyršových sadech investovány smysluplně, může mít každý občan i politik vlastní názor. Ale fakta a čísla, na základě kterých si tento názor vytváříme, nesmí být zkreslována. Proto budeme ve sledování činnosti radnice pokračovat a nenecháme se útoky a osočováním ze strany politiků odradit.


Za spolek Chráníme stromy 
Miroslav Seiner a Petr Zlesák


Odkazy

Tisková zpráva města 1. 7. 2014

Tisková zpráva města 2. 7. 2014

Rozhovor s primátorkou 7. 7. 2014


Rozpočet města Pardubice - soubor priloha_usn_1600.pdf, strana 21:

Rada města schválila 25. 11. 2013 zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči BAK Stavební společnost, a.s. Trutnov za cenu 86.770.023,00 bez DPH / 104.991.728,00 vč. DPH. Jedná se o kompletní rekonstrukci parku (obnova cest a mobiliáře, vybudování dětských hřišť, veřejného osvětlení, vodních prvků, kavárny a revitalizace zeleně). Souvisejícími náklady jsou autorský a technický dozor, náklady na přeložky ČEZ, Telefonica, VČP, nájemné dotčených pozemků, externí právní služby (zadávací řízení).