Otevřený dopis radě a zastupitelstvu města

16.12.2013 20:00

    Vážená městská rado, vážené zastupitelstvo,

    je nám známo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce Tyršových sadů a uložil městu úhradu nákladů řízení ve výši 30 tisíc korun.Toto rozhodnutí je velmi významné zejména ve spojitosti s další sankcí tohoto úřadu, udělenou již městu Pardubice za výběr projektanta tohoto projektu v rozporu se zákonem.

    Považujeme tento stav za velmi vážný, neboť námi kritizovaný, v současné době platný projekt revitalizace parku má podle dřívějších vyjádření města projekční dobu realizace 12 měsíců. Pokud k tomu přičteme obvyklou minimální dobu 6 měsíců, za kterou ÚOHS řeší rozklady, tak s velkou pravděpodobností nebudou splněny podmínky dotace udělené z Regionálního operačního programu. Projekt, jehož náklady se blíží 90 milionům korun, by musel být realizován pouze z městského rozpočtu nebo úvěrem.

    V této situaci považujeme pro Vaše další rozhodování za důležitou následující informaci: Prohlašujeme, že jsme nepodávali ani jako sdružení ani žádný jeho člen ani anonymně ani nijak jinak žádný podnět k ÚOHS k veřejné zakázce na výběr dodavatele stavby. Nevíme o nikom, kdo by takový podnět podal a neznáme ani jeho obsah. Stručně řečeno – nemáme s celým problémem kolem probíhajícího a napadeného výběrového řízení nic společného.

    Tuto informaci Vám podáváme proto, abyste se nenechali odvést od hledání pravých příčin současných problémů a od nalezení efektivního způsobu jejich vyřešení.

    Je nám jasné, že v této pro město a jeho představitele těžké situaci a při hledání viníka bude snaha hodit vinu na všechny okolo. Jako nejjednodušší se jeví svalit zodpovědnost za zpackaný projekt na naše občanská sdružení.

    Tuto snahu musíme důrazně odmítnout a současně bychom chtěli připomenout, že zastupitelé města včetně zodpovědného náměstka nebrali naše připomínky, podněty a návrhy, které předkládáme již dva roky, vážně a doufali, že to snad nějak dopadne.

    Přesto, že jsme byli mnohokrát nevyslyšeni, oklamáni a byla nám nasazována maska „ekoteroristů“, nezahořkli jsme a jsme ochotní spolupracovat na novém zadání projektu rekonstrukce parku, který by byl finančně méně náročný a hlavně přátelský k lidem i životnímu prostředí. My toto město máme totiž rádi. Chápeme, že nebude jednoduché projekt nahradit, ale je nezbytné se o to alespoň pokusit a najít shodu, kterou jsme společně našli při přípravě rekonstrukce parku Na Vinici nebo Na Špici.

    Naším cílem není zmařit revitalizaci Tyršových sadů, ale přispět k  ekologicky kvalitnější podobě parku, neboť ta ovlivní nejen tvář města, ale i život jeho obyvatel.

    Ing. Jan Linhart za o. s. Zelená pro Pardubicko

    Ing. Jiří Svoboda za o. s. Chráníme stromy