Polabské louky u zámku

15.06.2012 10:43

    Město v těchto dnech oznámilo, že získalo dotaci zhruba 1 milión korun na obnovu zeleně v tzv. podzámeckém biotopu, což je termín, který používá architekt pro prostor luk kolem zámecké lipové aleje (zhruba mezi Labskou ulicí a hradbami) a také pro louku u Příhrádku. Zde chce projektant realizovat "polabské louky", což jsou pravidelně zaplavované, druhově bohaté květnaté louky, které se kosí 2x ročně a seno se z louky následně odváží (tedy nemulčuje). Ten záměr vypadá velmi sympaticky, jistě by zvýšil druhovou rozmanitost a nebylo by možné proti němu nic namítat. Je zde ale problém, který má v rukou samotné město a které může v určitém případě znamenat i krach celého záměru.

    Kdyby se na těchto loukách hospodařilo tradičně, tedy kosily se 2x ročně, byly by i dnes plné kohoutků, pryskyřníků, blatouchů, ostřic atd. Dnes je ovšem v těchto místech louka tvořená jedním či dvěma druhy travin, které jediné unesly současný způsob obhospodařování, tedy pravidelné mulčování každý měsíc. Pokud se tento způsob péče o louky radikálně nezmění, nelze návratu k původnímu stavu dosáhnout. Služby města Pardubic, které údržbu v posledních letech zajišťují, musí údajně zajistit louky proti protestům alergiků - tedy kosit alespoň 1x za měsíc tak, aby trávy a květy nerozkvetly a neprodukovaly alergenní pyl. Pravidelné mulčování se zde údajně provádí rovněž proto, že tento prostor je vyčleněn k volnému venčení psů. Ovšem pokud to tak zůstane, tak to je neslučitelné s projektovanou "polabskou loukou". Táži se: „Plánuje tedy město nově změnu způsobu hospodaření na loukách a řeší při tom všechny tyto souvislosti?“

     

    Další zvýšení druhové pestrosti se chystá u rybníčků, které jakožto průtočná nádrž budou mj. realizovány téměř po celé délce chráněné lipové aleje. Zpestřením zde budou některé mokřadní druhy rostlin a očekává se, že se sem nastěhují také žáby a - komáři! Jde jistě o zvýšení biologické rozmanitosti, ale není vůbec jisté, zda taková věc nevyvolá ve svém důsledku protesty obyvatel okolních domů.

    Jsem biolog a rozhodně vítám snahu vytvořit v tomto prostoru přírodně pestřejší prostředí. Jen si nejsem úplně jist, zda město jako realizátor celého projektu opravdu domýšlí všechny své kroky tak, aby byl tento plán opravdu proveditelný a především dlouhodobě udržitelný. Jinak by mohly být nemalé peníze, investované do tohoto záměru, vyhozeny zbytečně.

    Vladimír Lemberk

 

 

Poznámka (září 2012):

Podle sdělení radnice se louky budou sekat 3x ročně.