Lavičky v parku - posudek

08.09.2012 13:58

    Občanské sdružení zadalo znalecký posudek na lavičky navržené v projektu Tyršových sadů.

    Jde o lavici z tropického dřeva garapa (dovoz z Brazílie) a nerezové oceli, délka lavice je 4 m. Sedací plocha se skládá z 16 lamel (desek nastojato), mezi nimiž jsou malé mezery.

    Znalecký posudek stanovil cenu za 1 lavici na 45 000 Kč včetně montáže a DPH, lze ji ovšem snížit o množstevní slevu. Cena za materiál činí 26 548 Kč s DPH (bez opěradlové části, která se v uvedených rozměrech nedodává).

    Nabídka vybrané firmy činila včetně montáže 57 350 Kč bez DPH. Což je zhruba o 20 000 Kč více než cena stanovená znaleckým posudkem, pokud započteme DPH a odhad ceny za opěradlo. Posudek ovšem připouští, že se mohou lišit marže apod.

    V posudku se uvádí, že: "Podle informace dovozce tropického dřeva nelze použít desky tak, jak jsou zakresleny v dokumentaci, protože hrany mají drážky a nejsou vhodné jako sedací plochy."

    V parku má být celkem 51 ks těchto laviček, z toho 9 s osvětlením. Dalších 120 metrů lavic má být na promenádě.

    V tiskové zprávě Není lavička jako lavička, Evropa to pochopí náměstek primátorky František Brendl napsal, že představu běžné lavičky je třeba zcela opustit. "Adekvátnost ceny za takováto jedinečná díla potom nejde posoudit jinak, než porovnáním s konkurenčními nabídkami. I z tohoto srovnání vychází cena nabídnutá společností DIS jako cena obvyklá, žádný z konkurentů nenabídl výrazně nižší cenu podobnou té, se kterou pracovala MF DNES (tedy zhruba poloviční), některé nabídky byly naopak až dvojnásobné."

    Pravda je ovšem taková, že cena nabídnutá firmou DIS byla ze všech nejvyšší. Nejnižší nabídka byla o 40 % levnější, byla tedy srovnatelná s cenou, kterou vyčíslil posudek, a s cenou, kterou uvedla MF DNES.

 

Není lavička jako lavička, Evropa to pochopí

Fakta o lavičkách

Velmi podobná lavička "woody" v katalogu na str. 88 - 89:

https://www.mmcite.com/user_uploads/pdf/mmcite/CZ/02mmcite_parkove_lavicky.pdf