Právníci: Město nemělo platit za úpravu projektu Tyršových sadů

02.09.2014 15:00

Brendl: Mám právo na vlastní právní názor

     V roce 2012 město Pardubice zaplatilo 230 000 Kč za úpravu projektu Tyršových sadů. Podle právníků ze společnosti Frank Bold, známé z iniciativy Rekonstrukce státu, ale město nic platit nemělo.

     Důvodem k úpravě projektu byla skutečnost, že projekt navrhl ke skácení příliš mnoho zdravých stromů a keřů. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny k tomu musí být závažný důvod, a to projekt sám o sobě není. Proto krajský úřad povolení ke kácení vydané magistrátem zrušil. Konstatoval, že skutečným důvodem ke kácení řady dřevin není jejich stav, ale nově zvolená koncepce parku.

     Podle právní analýzy společnosti Frank Bold mohlo město požadovat úpravu projektu zdarma, například formou reklamace. Náhradu škody může město uplatňovat i nyní, například novým dodatkem ke smlouvě.

Podnět primátorce

     V dubnu 2014 zaslalo občanské sdružení Chráníme stromy právní analýzu primátorce města Štěpánce Fraňkové s podnětem k prošetření. Primátorka věc předala kontrolnímu výboru zastupitelstva, který 24. 4. konstatoval, že odpovědní představitelé města by se touto věcí měli zabývat.

     Jenže nezabývali. Po čtyřech měsících se sdružení obrátilo na primátorku s dotazem, jak byl podnět vyřízen. Náměstek primátorky František Brendl písemně odpověděl, že doporučení kontrolního výboru je vedení města známo, ale věcí se dále nezabývali. K právní analýze společnosti Frank Bold napsal: "Mám právo si na věc udělat vlastní právní názor."

     Pan Brendl ovšem není právník. Na doplňující dotaz, zda se představitelé města budou věcí ještě zabývat, náměstek primátorky napsal, že na to nemůže odpovědět, protože je "jen jedním ze 39 zastupitelů". Obě odpovědi zní neuvěřitelně.

     V minulém volebním období byl pan Brendl členem kontrolního výboru zastupitelstva a kritizoval vedení města za nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Po čtyřech letech ve funkci náměstka primátorky ho evidentně nezajímá, zda prostředky na úpravu projektu Tyršových sadů byly vynaloženy hospodárně.

Přístup města je nezodpovědný

     Vedení města se může vymlouvat, že věcí se již minulý rok zabýval kontrolní výbor. Pracovní skupina tehdy na základě vlastního šetření dospěla po osmi měsících k závěru, že město reklamaci uplatnit nemohlo. Pracovní skupina se ale neobrátila na právníka a ani v kontrolním výboru právník není.

     Povinnost nakládat s prostředky účelně a hospodárně ukládá obcím zákon. Tento příklad ukazuje na nezodpovědný přístup vedení města. Nabízí se otázka, kdo, jak a zda vůbec hospodaření města kontroluje. Částka 230 000 Kč za úpravu projektu může být jen pověstnou špičkou ledovce.

     Miroslav Šimon, Jiří Svoboda


Dopňujeme, že dodatek ke smlouvě za 230 000 Kč podepsal náměstek primátorky Jindřich Tauber (ČSSD).