Předání petice

12.10.2011 20:36

Dnes byla primátorce Pardubic předána petice s 5.100 podpisy.

Přesto rada vzápětí předložila zastupitestvu návrh, že se bude v projektu pokračovat, dokonce se uzavře smlouva se zhotovitelem. To také zastupitelstvo schválilo.