Předseda ÚOHS zrušil rozhodnutí

07.04.2014 18:30

Město Pardubice v prosinci 2013 podalo rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu, kterým bylo zrušeno výběrové řízení na zhotovitele díla "Revitalizace Tyršových sadů".

Předseda ÚOHS předchozí rozhodnutí zrušil a uložil nové projednání věci. Město proto nadále nemůže uzavřít smlouvu s vítěznou firmou.